Skip to main content
Zestawienie informacji

Zestawienia informacji na temat Europejskiego Zielonego Ładu

Informacje szczegółowe

Data publikacji
11 grudzień 2019

Pliki

11 GRUDZIEŃ 2019
Czym jest Europejski Zielony Ład?
polski
(HTML)
Pobierz
11 GRUDZIEŃ 2019
Co zyskam?
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
11 GRUDZIEŃ 2019
A jeśli nie podejmiemy działań?
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
11 GRUDZIEŃ 2019
Osiągnięcia UE w walce ze zmianą klimatu
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
11 GRUDZIEŃ 2019
UE w roli światowego lidera
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
14 STYCZEŃ 2020
Mechanizm sprawiedliwej transformacji: zapewnić, by nikt nie pozostał w tyle
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
14 STYCZEŃ 2020
Inwestowanie w neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym
polski
(HTML)
Pobierz
14 STYCZEŃ 2020
Finansowane przez UE projekty służące przechodzeniu na zieloną gospodarkę
polski
(HTML)
Pobierz
3 MARZEC 2020
Europejskie prawo o klimacie
polski
(HTML)
Pobierz
3 MARZEC 2020
Pakt na rzecz klimatu
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
3 MARZEC 2020
Europejski Rok Kolei
polski
(HTML)
Pobierz
11 MARZEC 2020
Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym
polski
(5.95 KB - HTML)
Pobierz
20 MAJ 2020
Unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030
polski
(HTML)
Pobierz
20 MAJ 2020
Od pola do stołu
polski
(HTML)
Pobierz
14 PAŹDZIERNIK 2020
Fala renowacji
polski
(HTML)
Pobierz
14 PAŹDZIERNIK 2020
Strategia dotycząca metanu
polski
(HTML)
Pobierz
14 PAŹDZIERNIK 2020
Strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności
polski
(HTML)
Pobierz
14 PAŹDZIERNIK 2020
Nowy europejski Bauhaus
polski
(HTML)
Pobierz
19 LISTOPAD 2020
Energia z morskich źródeł odnawialnych
polski
(HTML)
Pobierz