Skip to main content

Zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego

UE jest ważnym producentem i eksporterem wielu produktów pochodzenia zwierzęcego i produktów ubocznych. Określiła ona szereg zasad i procedur służących zapewnieniu poszanowania dobrostanu zwierząt i ochrony zdrowia zwierząt.