Skip to main content
Plan przemysłowy Zielonego Ładu

Walka o wiodącą pozycję europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie

Leading the clean tech revolution

The Green Deal Industrial Plan enhances the competitiveness of Europe's net-zero industry and is accelerating the transition to climate neutrality. It does so by creating a more supportive environment for scaling up the EU's manufacturing capacity for the net-zero technologies and products required to meet Europe's ambitious climate targets.

Mamy jedyną w swoim rodzaju okazję, aby szybko, ambitnie i z poczuciem celu wskazać drogę do zapewnienia wiodącej pozycji przemysłu UE w szybko rozwijającym się sektorze technologii neutralnych emisyjnie. Europa jest zdecydowana przewodzić rewolucji w dziedzinie czystych technologii. Dla naszych przedsiębiorstw i obywateli oznacza to przekształcanie umiejętności w wysokiej jakości miejsca pracy i innowacji w produkcję masową, dzięki prostszym i szybszym ramom prawnym. Lepszy dostęp do finansowania umożliwi szybki rozwój naszym kluczowym sektorom czystych technologii.

Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej

Droga do neutralności emisyjnej

Ponad 100 mld euro
wynosiła wartość unijnego ekosystemu start-upów neutralnych emisyjnie w 2021 r., tj. wartość ta od 2020 r. podwoiła się
Ponad 400 GW
mocy produkcyjnych w zakresie odnawialnej energii wiatrowej i słonecznej w UE w 2022 r., tj. wzrost o ponad 25 proc. w stosunku do 2020 r.
4,5 mln
zielonych miejsc pracy w gospodarce europejskiej w 2019 r., tj. wzrost z 3,2 mln w 2000 r.

Cztery filary planu

Aby zapewnić Europie wiodącą pozycję pod względem innowacji przemysłowych i czystych technologii, plan przemysłowy Zielonego Ładu będzie obejmował cztery podstawowe filary:

Przewidywalne i uproszczone otoczenie regulacyjne
Szybszy dostęp do finansowania
Podnoszenie umiejętności
Otwarty handel zapewniający odporne łańcuchy dostaw

Przewidywalne i uproszczone otoczenie regulacyjne

Pierwszy filar planu dotyczy uproszczenia ram regulacyjnych i zwiększenia ich przewidywalności.

Net-Zero Industry Act

Identifying goals for net-zero industrial capacity and provide a regulatory framework suited for its quick deployment

Critical Raw Materials Act

Ensuring sufficient access to those materials, like rare earths, that are vital for manufacturing key technologies

Szybszy dostęp do finansowania

Drugi filar planu służy przyspieszeniu inwestycji i finansowania rozwoju czystych technologii w Europie.

Doskonalenie niezbędnych umiejętności

W związku z gwałtownym rozwojem nowych technologii będzie nam potrzebny rekordowy wzrost umiejętności i liczby wykwalifikowanych pracowników w tym sektorze. Aby rozwijać umiejętności konieczne do transformacji ekologicznej, Komisja:

Kontekst

Wyścig technologiczny trwa. Największe gospodarki świata – od Stanów Zjednoczonych po Indie, od Chin po Japonię – już teraz masowo inwestują w innowacje ekologiczne. Wyścig ten jest wprawdzie korzystny dla naszej planety, ale oznacza również, że transformacja w kierunku czystej energii w UE odbywa się pod dużą presją.

Aby Unia mogła przejść na czystą energię, potrzebujemy równych warunków działania zarówno na poziomie świata, jak i Europy. Musimy nauczyć się lepiej dbać o europejski przemysł – od technologii wodorowych, przez branżę chemiczną, po biotechnologie i nanotechnologie. To właśnie w tym celu ogłoszono plan przemysłowy Zielonego Ładu dla Europy.

*icons on this page made by stock.adobe.com 

Dokumenty

1 LUTY 2023
Communication: A Green Deal Industrial Plan for the Net-Zero Age
English
(743.85 KB - PDF)
Pobierz
1 LUTY 2023
Factsheet - The Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Pobierz
1 LUTY 2023
Statement by President von der Leyen on the Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Pobierz
1 LUTY 2023
Questions and answers about the Green Deal Industrial Plan
English
(6.03 KB - HTML)
Pobierz