Skip to main content

Spotřebitelé

Čím se Komise zabývá

Nový program pro spotřebitele přijatý v listopadu 2020 představuje vizi spotřebitelské politiky EU na období 2020–2025. Zaměřuje se na pět klíčových prioritních oblastí:

 1. zelená transformace
 2. digitální transformace
 3. účinnější prosazování práv spotřebitelů
 4. zvláštní potřeby některých skupin spotřebitelů a dále
 5. mezinárodní spolupráce

Program se rovněž zabývá tím, jak zvýšit ochranu a odolnost spotřebitelů během i po skončení covidové pandemie, jež přinesla značné problémy ovlivňující náš každodenní život.

Další informace o novém programu pro spotřebitele

Cíle

 • zajistit, aby byly udržitelné výrobky dostupné spotřebitelům na trhu EU a aby měli spotřebitelé lepší informace, na jejichž základě se mohou kvalifikovaně rozhodovat
 • propagovat kulturu opravování a motivovat k rozšíření udržitelnějších, „oběhovějších“ výrobků
 • bojovat proti internetovým obchodním praktikám, které nerespektují právo spotřebitelů na informovanou volbu, zneužívají vzorce spotřebitelského chování nebo narušují rozhodovací procesy spotřebitelů (k těmto praktikám řadíme např. tzv. temné vzorce (dark patterns) a skrytou reklamu)
 • uzpůsobit stávající pravidla probíhající digitalizaci a vyššímu počtu propojených produktů
 • pomáhat členským státům se včasným prováděním a vymáháním spotřebitelského práva, mimo jiné prostřednictvím sítě pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele
 • podporovat vnitrostátní orgány v boji proti nezákonným obchodním praktikám na internetu a při odhalování nebezpečných výrobků
 • zajistit určitým skupinám spotřebitelů (např. dětem, starším osobám a lidem se zdravotním postižením) ochranu před nekalými praktikami
 • zformulovat v roce 2021 akční plán s Čínou s cílem zvýšit bezpečnost výrobků prodávaných online
 • rozvíjet regulační podporu, technickou pomoc a budování kapacit pro partnerské regiony EU, např. Afriku