Skip to main content

Consumentenbescherming

Wat doet de Commissie?

In de nieuwe consumentenagenda van november 2020 wordt een visie voor het EU-consumentenbeleid 2020-2025 uiteengezet, waarbij de nadruk wordt gelegd op vijf prioritaire gebieden:

 1. De groene transitie
 2. De digitale transformatie
 3. Doeltreffende handhaving van consumentenrechten
 4. Specifieke behoeften van bepaalde groepen consumenten en
 5. Internationale samenwerking

De agenda is ook gericht op betere consumentenbescherming en de weerbaarheid tijdens de coronapandemie, die consumenten in het dagelijks leven voor grote uitdagingen stelde.

Meer over de nieuwe consumentenagenda

Doelstellingen

 • Ervoor zorgen dat duurzame producten voor consumenten beschikbaar zijn op de EU-markt en dat consumenten over betere informatie beschikken om een geïnformeerde keuze te kunnen maken
 • Reparatie stimuleren en de productie van duurzamere en circulaire producten aanmoedigen
 • Online-handelspraktijken aanpakken die in strijd zijn met het recht van consumenten om een geïnformeerde keuze te maken, die misbruik maken van hun gedragspatronen of hun besluitvormingsprocessen verstoren, zoals dark patterns en verborgen reclame
 • De huidige regels aanpassen aan de voortdurende digitalisering en de toename van geconnecteerde producten
 • De lidstaten bijstaan bij de tijdige toepassing en handhaving van het consumentenrecht, onder meer ook via het samenwerkingsnetwerk voor consumentenbescherming
 • De nationale autoriteiten ondersteunen bij het aanpakken van illegale online-handelspraktijken en het aanwijzen van onveilige producten
 • Bepaalde groepen consumenten, zoals kinderen, ouderen of mensen met een beperking beschermen tegen kwetsbare situaties
 • Tegen 2021 samen met China een actieplan ontwikkelen voor betere veiligheid van online verkochte producten
 • Steun op regelgevingsgebied, technische bijstand en capaciteitsopbouw voor EU-partnerregio’s, waaronder in Afrika, ontwikkelen