Skip to main content

Vaše Evropská komise

Agenda pro Evropu

Priority Evropské komise na období 2019–2024

Témata

Akce a publikace

Akce

Připravované akce Evropské komise.

Publikace

Zde můžete vyhledávat dokumenty Komise. Například její pracovní plány, zprávy, studie, informační přehledy a další.