Skip to main content

Fogyasztóvédelem

Mit tesz az Európai Bizottság?

A 2020 novemberében elfogadott új fogyasztóügyi stratégia felvázolja az EU 2020 és 2025 közötti időszakra szóló fogyasztóvédelmi törekvéseit, melyek középpontjában öt kiemelten fontos terület áll:

 1. a zöld átállás,
 2. a digitalizáció,
 3. a fogyasztói jogok hatékony érvényre juttatása,
 4. egyes fogyasztói csoportok speciális szükségletei, valamint
 5. a nemzetközi együttműködés.

A stratégia arra is választ keres, hogyan lehet javítani a fogyasztóvédelmet és a rezilienciát a koronavírus-világjárvány alatt és után, a pandémia ugyanis komoly kihívások elé állította a fogyasztókat, és nagy hatást gyakorolt mindennapi életükre.

Bővebben az új fogyasztóügyi stratégiáról

Célkitűzések

 • Biztosítani kell, hogy a fogyasztók fenntartható termékeket vásárolhassanak az uniós piacon, továbbá hogy jobb tájékoztatásban részesüljenek, és így megalapozottabb döntéseket hozhassanak.
 • Ösztönözni kell az elromlott termékek megjavítását, és elő kell segíteni, hogy fenntarthatóbb, a körforgásos gazdaság ismérveinek jobban megfelelő termékek álljanak a fogyasztók rendelkezésére.
 • Fel kell lépni azokkal az online kereskedelmi módszerekkel szemben, amelyek figyelmen kívül hagyják a fogyasztók megalapozott döntések meghozatalához fűződő jogát, visszaélnek esetleges elfogultságukkal, illetve károsan befolyásolják őket a vásárlás során. Példaként említhetőek az ún. sötét megoldások és rejtett reklámok, melyek félrevezetik a fogyasztókat, és így meggondolatlan és számukra előnytelen döntések meghozatalára késztetik őket.
 • Ki kell igazítani a jelenlegi szabályozást annak érdekében, hogy az lépést tartson a digitalizáció előretörésével és az összekapcsolt termékek térnyerésével.
 • Segíteni kell a tagállamokat abban, hogy időben végrehajtsák és érvényre juttassák a fogyasztóvédelmi jogszabályokat. Ennek egyik eszközét a fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat jelenti.
 • Támogatni kell azokat az erőfeszítéseket, amelyeket a tagállami hatóságok az illegális online kereskedelmi módszerek felszámolásáért és a nem biztonságos termékek azonosításáért tesznek.
 • Védelmezni kell a fogyasztók bizonyos csoportjait – például a gyermekeket, az időseket és a fogyatékossággal élő személyeket – annak érdekében, hogy ne kerüljenek kiszolgáltatott helyzetbe.
 • Cselekvési tervet kell kidolgozni Kínával közösen 2021-ben az interneten értékesített termékek biztonságosságának javítása céljából.
 • Szabályozási, technikai és kapacitásépítési segítséget kell nyújtani az EU partnereinek – Afrikában és a világ más régióban egyaránt.