Skip to main content

Energetika, změna klimatu, životní prostředí

Unie svými politickými opatřeními chrání životní prostředí a snaží se minimalizovat rizika, která mohou ohrozit naše klima, zdraví obyvatel a biologickou rozmanitost. Cílem Zelené dohody pro Evropu je stát se prvním uhlíkově neutrálním světadílem, čehož lze částečně dokázat širším využíváním ekologičtějších zdrojů energie a vývojem technologií šetrných k životnímu prostředí.