Skip to main content

Výzkum a inovace

Zde se dozvíte více o současných i budoucích možnostech financování vašich výzkumných projektů, o tom jak pro váš projekt najít partnery, nové pracovní příležitosti či jak získat stipendium. Najdete zde rovněž informace o výzkumných projektech, společných iniciativách, výsledcích výzkumu a o opatřeních EU na podporu inovací.