Skip to main content

​​​Prohlášení o přístupnosti​

​​Internetové stránky EK​​ 

Toto prohlášení se vztahuje na obsah zveřejněný na této doméně: „https://commission.europa.eu“  

Nevztahuje se na jiný obsah či internetové stránky zveřejněné na jejích subdoménách. K takovým internetovým stránkám a jejich obsahu existují samostatná zvláštní prohlášení o přístupnosti.  

Tyto internetové stránky spravuje Generální ředitelství pro komunikaci (Evropská komise). Jsou vytvořeny tak, aby je mohlo využívat co nejvíce lidí, včetně osob se zdravotním postižením. 

Všechny osoby, které tyto internetové stránky navštíví, by měly být schopny: 

 • provést bez problémů až 200% přiblížení 

 • procházet většinu obsahu pouze pomocí klávesnice 

 • procházet většinu internetových stránek pomocí moderního softwaru pro čtení obsahu obrazovky a rozpoznávání řeči (na počítači nebo v telefonu) 

Stránky byly navrženy v souladu s technickou normu pro internetové stránky a mobilní aplikace EN 301 549 v.3.2.1. Tím se důsledně dodržuje úroveň „AA“ pokynů pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) verze 2.1

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu s technickou normou EN 301 549 v.3.2.1 a pokyny pro přístupnost internetového obsahu (WCAG) 2.1 úrovně AA. Podrobnější informace najdete v části „Nepřístupný obsah“ (neboli obsah nevyhovující kritériím přístupnosti). 

Internetové stránky byly naposledy testovány 4. listopadu 2021. 

Vypracování tohoto prohlášení 

Toto prohlášení bylo vypracováno 8. července 2022. 

Prohlášení vychází z přezkumu reprezentativního vzorku internetových stránek, který provedl odborník na přístupnost s kvalifikací IAAP za použití kombinace manuálního a automatického testování. 

Zpětná vazba

Uvítáme veškerou vaši zpětnou vazbu ohledně přístupnosti internetových stránek Evropské komise. Dejte nám prosím vědět, narazíte-li na nějaké problémy související s přístupností stránek: 

 • Telefon: 00 800 6 7 8 9 10 11 

 • Kontaktní formulář: Napište nám (neuvádějte žádné informace, které by mohly odhalit vaší finanční situaci, zdravotní stav nebo jakékoli jiné citlivé téma).  

Na zpětnou vazbu se snažíme odpovědět do 15 pracovních dnů ode dne, kdy příslušný útvar Komise podnět obdržel.  

Kompatibilita s prohlížeči a pomocnými technologiemi

Internetové stránky Evropské komise jsou navrženy tak, aby byly kompatibilní s následujícími pomocnými technologiemi: 

 • nejnovější verze prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Brave 

 • v kombinaci s nejnovějšími verzemi JAWS, NVDA, VoiceOver a TalkBack. 

Technické specifikace

Přístupnost internetových stránek Evropské komise závisí při práci s konkrétní kombinací internetového prohlížeče a pomocných technologií nebo pluginů nainstalovaných ve vašem počítači na těchto technologiích: 

 • HTML 

 • WAI-ARIA 

 • CSS 

 • JavaScript 

Nepřístupný obsah 

Víme, že navzdory našemu úsilí o zajištění maximální přístupnosti internetových stránek Evropské komise existují stále určitá omezení, která se však snažíme napravit. Níže uvádíme popis známých omezení a možných řešení. Pokud narazíte na problém, který není uveden níže, kontaktujte nás prosím. 

Známá omezení internetových stránek Evropské komise: 

 1. Videopřehrávač – přístupnost prostřednictvím klávesnice: Jsme si vědomi některých problémů s přístupností našeho videopřehrávače prostřednictvím klávesnice (navigace při procházení možností nabídky pomocí klávesy TAB se zobrazuje neočekávaným způsobem; při výběru jazyka textového přepisu z nabídky není možné pro změnu jazyka použít klávesy se šipkami, ale musí se použít klávesa TAB). Tento problém plánujeme vyřešit do konce března 2023. 
 2. Grafy a tabulky – použití barvy: Některé grafy a tabulky na internetových stránkách sdělují informace pouze pomocí barev, což je matoucí pro osoby s poruchou barevného vidění.  Tento problém plánujeme vyřešit do konce března 2023. 
 3. Grafy a tabulky – textové alternativy: Grafy a tabulky nejsou přístupné uživatelům čteček obrazovky, neboť neobsahují vhodné textové alternativy. Tento problém plánujeme vyřešit do konce března 2023. 
 4. Mapy: Určitý obsah v mapách nenabízí osobám se zrakovým postižením alternativní text. Tento problém plánujeme vyřešit do konce března 2023.