Skip to main content

Vartotojai

Ką daro Komisija?

Europos vartotojų darbotvarkė – strateginė ES vartotojų politikos vizija, priimta 2012 m. balandžio mėn. Vykdant šią darbotvarkę:

  • didinamas vartotojų saugumas, susijęs su prekėmis, paslaugomis ir maisto produktais, taip pat griežtinama reguliavimo sistema ir siekiama, kad rinkos priežiūra būtų veiksmingesnė;
  • kaupiamos žinios, kad būtų lengviau susigaudyti rinkoms vis sudėtingėjant, ypač tais atvejais, kai vartotojams reikia tinkamų priemonių ir informacijos, kad galėtų suprasti viską – nuo realios vartojimo kreditų kainos iki informacijos, kaip pateikti skundą;
  • gerinamas vykdymo ir žalos atlyginimo užtikrinimas – be šių elementų teisių negalėtų būti;
  • politika priderinama prie visuomenės pokyčių ir siekiama, kad ji atitiktų kasdienio gyvenimo realijas, t. y. vartotojų teisės aktai pritaikomi prie skaitmeninio amžiaus ir sprendžiamos problemos, kurių vartotojams kyla internete, skiriamas dėmesys pažeidžiamų vartotojų poreikiams, siekiama, kad būtų lengva pasirinkti tvaraus vartojimo modelius.

Tikslai

  • Apginti jūsų vartotojų teises priimant atitinkamus teisės aktus, tai pat padedant greitai ir veiksmingai išspręsti ginčus su prekybininkais (pvz., pasitelkiant alternatyvius ginčų sprendimo būdus ir Europos vartotojų centrus)
  • Užtikrinti, kad vartotojų teisės būtų atnaujinamos atsižvelgiant į ekonominius ir socialinius pokyčius, ypač skaitmeninių technologijų, energetikos, finansinių paslaugų srityse
  • Užtikrinti produktų saugą bendrojoje rinkoje
  • Padėti vartotojams priimti sprendimus remiantis aiškia, tikslia ir nuoseklia informacija, pvz., kai jie apsiperka internetu

Kitų ES institucijų veikla vartotojų apsaugos srityje