Skip to main content

Financování, tendry, výběrová řízení

Seznamte se s výzvami k předkládání návrhů, s programy financování a informacemi o procesu financování a zažádejte o financování online. Získejte informace o způsobu fungování nabídkových řízení a o příležitostech pro podnikatele se zájmem o zakázky pro Evropskou komisi.

Správa finančních prostředků EU