Skip to main content

Potrošniki

Delo Komisije

Nova agenda za potrošnike, sprejeta novembra 2020, predstavlja vizijo potrošniške politike EU v obdobju 2020–2025 s poudarkom na petih ključnih prednostnih področjih:

 1. zeleni prehod
 2. digitalna preobrazba
 3. učinkovito uveljavljanje pravic potrošnikov
 4. posebne potrebe nekaterih skupin potrošnikov in
 5. mednarodno sodelovanje

Agenda obravnava tudi načine za izboljšanje varstva potrošnikov in odpornosti med pandemijo COVID-19 in po njej, saj je povzročila precejšnje izzive v vsakodnevnem življenju potrošnikov.

Več o Novi agendi za potrošnike

Cilji

 • zagotavljanje, da so trajnostni proizvodi na voljo potrošnikom na trgu EU in da imajo potrošniki boljše informacije za ozaveščeno izbiro
 • spodbujanje popravil ter bolj trajnostnih in „krožnih“ proizvodov
 • odprava spletnih poslovnih praks, ki ne upoštevajo pravice potrošnikov do ozaveščene izbire, izkoriščajo njihovo nagnjenost k določenim načinom vedenja ali izkrivljajo njihove postopke odločanja, kot so temni vzorci in prikrito oglaševanje
 • prilagoditev sedanjih pravil potekajoči digitalizaciji in povečanju števila povezanih izdelkov
 • pomoč državam članicam pri pravočasnem izvajanju in izvrševanju potrošniškega prava, tudi prek mreže za sodelovanje na področju varstva potrošnikov
 • podpora nacionalnim organom za boj proti nezakonitim spletnim poslovnim praksam in odkrivanje nevarnih izdelkov
 • zaščita nekaterih skupin potrošnikov, na primer otrok, starejših in invalidov v ranljivem položaju
 • priprava akcijskega načrta s Kitajsko leta 2021 za izboljšanje varnosti izdelkov, ki se prodajajo prek spleta
 • oblikovanje regulativne podpore, tehnične pomoči in izgradnja zmogljivosti za partnerske regije EU, tudi v Afriki