Skip to main content

Kuluttajat

Euroopan komission toimet

Marraskuussa 2020 hyväksytyssä uudessa kuluttaja-asioiden toimintaohjelmassa esitetään visio EU:n kuluttajapolitiikaksi vuosille 2020–2025. Siinä keskitytään viiteen keskeiseen painopistealueeseen:

 1. vihreä siirtymä
 2. digitalisaatio
 3. kuluttajien oikeuksien tosiasiallinen täytäntöönpano
 4. tiettyjen kuluttajaryhmien erityistarpeet
 5. kansainvälinen yhteistyö.

Toimintaohjelmassa käsitellään myös kuluttajansuojan ja kuluttajien paineensietokyvyn parantamista koronaviruspandemian aikana ja sen jälkeen. Pandemia toi mukanaan merkittäviä haasteita kuluttajien jokapäiväiseen elämään.

Lisätietoa uudesta kuluttaja-asioiden toimintaohjelmasta

Tavoitteet

 • varmistaa, että EU:n markkinoilla on kuluttajien saatavilla kestäviä tuotteita ja että kuluttajilla on paremmat tiedot, jotta he voivat tehdä tietoon perustuvia valintoja
 • edistää tuotteiden korjaamista ja kestävämpiä kiertotalouden tuotteita
 • puuttua sellaisiin kaupallisiin käytäntöihin, joissa väheksytään kuluttajien oikeutta saada tietoa valintojensa tueksi, käytetään hyväksi heidän käyttäytymismallejaan tai manipuloidaan heidän päätöksentekoaan erilaisin harhautustekniikoin ja piilomainonnan avulla
 • muuttaa nykyisiä sääntöjä meneillään olevan digitaalisen muutoksen ja verkkoon liitettyjen tuotteiden lisääntymisen myötä
 • avustaa EU-maita kuluttajalainsäädännön ripeässä täytäntöönpanossa ja sen valvonnassa, myös kuluttajansuoja-asioiden yhteistyöverkoston kautta
 • tukea kansallisia viranomaisia laittomien verkkokauppakäytäntöjen torjumisessa ja vaarallisten tuotteiden tunnistamisessa
 • suojella tiettyjä kuluttajaryhmiä, kuten lapsia, vanhuksia ja vammaisia, haitallisilta tilanteilta
 • laatia Kiinan kanssa vuonna 2021 toimintasuunnitelma verkossa myytävien tuotteiden turvallisuuden parantamiseksi
 • kehittää sääntelytukea, teknistä apua ja valmiuksien kehittämistä EU:n kumppanialueilla, kuten Afrikassa