Skip to main content

Forbrugere

Hvad laver Kommissionen?

Den nye forbrugerdagsorden, som blev vedtaget i november 2020, er en vision for EU's forbrugerpolitik fra 2020-2025 med fokus på fem vigtige områder:

 1. Den grønne omstilling
 2. Den digitale omstilling
 3. Reel håndhævelse af forbrugerrettigheder
 4. Særlige behov hos visse forbrugergrupper
 5. Internationalt samarbejde

Dagsordenen handler også om, hvordan man øger forbrugerbeskyttelsen og stiller forbrugerne bedre både under og efter covid-19-pandemien, som har givet forbrugerne en del udfordringer i hverdagen.

Læs mere om den nye forbrugerdagsorden

EU's forbrugerpolitik skal

 • sikre, at bæredygtige produkter er tilgængelige for forbrugere på EU-markedet, og at forbrugerne gives bedre oplysninger for at kunne træffe informerede valg
 • fremme reparation og tilskynde til mere bæredygtige og "cirkulære" produkter
 • bekæmpe handelspraksis online, som tilsidesætter forbrugerens ret til at træffe et informeret valg, misbruger deres adfærdsmæssige tilbøjeligheder eller fordrejer deres beslutningsproces ved hjælp af f.eks. "skjulte mønstre" eller skjult reklame
 • tilpasse de nuværende regler til den igangværende digitalisering og stigningen i antallet af forbundne produkter
 • bistå medlemslandene med den rettidige gennemførelse og håndhævelse af forbrugerlovgivningen, bl.a. gennem netværket for forbrugerbeskyttelsessamarbejde.
 • hjælpe de nationale myndigheder til at bekæmpe ulovlig handelspraksis online og identificere farlige produkter
 • beskytte bestemte grupper af forbrugere, som f.eks. børn, ældre eller handicappede, mod sårbare situationer
 • udvikle en handlingsplan med Kina i 2021 med henblik på at øge sikkerheden i produkter, der sælges online
 • udvikle reguleringsmæssig støtte, teknisk bistand og kapacitetsopbygning for EU-partnerregioner, bl.a. i Afrika