Skip to main content

Konsumenci

Jakie działania podejmuje Komisja

W nowym programie na rzecz konsumentów, przyjętym w listopadzie 2020 r., przedstawiono wizję polityki konsumenckiej UE na lata 2020–2025, która skupia się na pięciu kluczowych obszarach priorytetowych. Są to:

 1. transformacja ekologiczna
 2. transformacja cyfrowa
 3. skuteczne egzekwowanie praw konsumentów
 4. specyficzne potrzeby określonych grup konsumentów oraz
 5. współpraca międzynarodowa.

Program ten dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po zakończeniu pandemii COVID-19, która przyniosła z sobą wiele poważnych wyzwań mających wpływ na codzienne życie konsumentów.

Więcej informacji o nowym programie na rzecz konsumentów

Cele

 • zapewnienie konsumentom na rynku UE dostępności zrównoważonych produktów oraz bardziej szczegółowych informacji pozwalających im dokonywać świadomych wyborów
 • promowanie naprawy produktów i zachęcanie do korzystania z bardziej zrównoważonych produktów o zamkniętym cyklu życia
 • przeciwdziałanie internetowym praktykom handlowym, które naruszają prawo konsumentów do podejmowania świadomych decyzji, wykorzystują popełniane przez nich błędy poznawcze lub zniekształcają procesy podejmowania przez nich decyzji (np. interfejsy typu „dark patterns” i ukryta reklama)
 • dostosowanie obecnych przepisów do postępującej cyfryzacji i wzrostu liczby produktów podłączonych do sieci
 • wspieranie państw członkowskich w terminowym wdrażaniu i egzekwowaniu prawa ochrony konsumentów, w tym za pośrednictwem sieci współpracy w dziedzinie ochrony konsumenta
 • wspieranie organów krajowych w zwalczaniu nielegalnych praktyk handlowych w internecie oraz w identyfikacji niebezpiecznych produktów
 • ochrona niektórych grup konsumentów, takich jak dzieci, osoby starsze lub niepełnosprawne, przed znalezieniem się w niekorzystnej sytuacji
 • opracowanie wraz z Chinami w 2021 r. planu działania na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa produktów sprzedawanych przez internet
 • opracowanie wsparcia regulacyjnego, pomocy technicznej i możliwości budowania zdolności dla partnerskich regionów UE, w tym w Afryce