Skip to main content
Logotip Europske komisije

Potrošači

Mjere Komisije

U Novoj strategiji za potrošače, donesenoj u studenome 2020., predstavljena je vizija politike EU-a za zaštitu potrošača od 2020. do 2025., s naglaskom na pet ključnih prioritetnih područja:

 1. zelenu tranziciju
 2. digitalnu transformaciju
 3. djelotvornu zaštitu prava potrošača
 4. posebne potrebe određenih skupina potrošača te
 5. međunarodnu suradnju.

Strategija obuhvaća povećanje zaštite i otpornosti potrošača tijekom pandemije bolesti COVID-19, koja im je stvorila znatne probleme u svakodnevnom životu.

Više o Novoj strategiji za potrošače

Ciljevi

 • osiguravanje dostupnosti održivih proizvoda potrošačima na tržištu EU-a i bolje informiranosti potrošača kako bi mogli donijeti utemeljenu odluku
 • promicanje popravka i poticanje održivijih i „kružnih” proizvoda
 • suzbijanje internetske poslovne prakse kojom se zanemaruje pravo potrošača na donošenje utemeljene odluke, zlorabi njihova pristranost u ponašanju ili narušavaju njihovi postupci odlučivanja, a primjeri takve prakse su upotreba „tamnih” obrazaca i skriveno oglašavanje
 • prilagođavanje postojećih pravila aktualnoj digitalizaciji i sve većem broju povezanih proizvoda
 • pomaganje državama članicama u pravovremenoj provedbi i izvršavanju zakonodavstva o zaštiti potrošača, među ostalim u okviru mreže za suradnju u području zaštite potrošača
 • podupiranje nacionalnih tijela u suzbijanju nezakonitih poslovnih praksi na internetu i utvrđivanju nesigurnih proizvoda
 • zaštita određenih skupina potrošača, kao što su djeca, starije osobe ili osobe s invaliditetom, od situacija u kojoj mogu biti ugroženi
 • izrada akcijskog plana s Kinom 2021. kako bi se povećala sigurnost proizvoda koji se prodaju na internetu
 • razvoj regulatorne potpore, tehničke pomoći i pomoći u izgradnji kapaciteta za partnerske regije EU-a, među ostalim u Africi.