Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Потребители

Какво прави Комисията

С Европейската програма за потребителите – стратегическата визия за политиката на ЕС за потребителите, приета през април 2012 г., се:

  • повишава безопасността на потребителите по отношение на стоките, услугите и храните, като се укрепва регулаторната рамка и се подобрява ефективността на пазарния надзор
  • подобряват знанията – с цел справяне с нарастващата сложност на пазарите, където потребителите се нуждаят от точните средства и информация, за да разбират всичко необходимо – от разходите за потребителски кредити до това как да подадат жалба
  • подобрява правоприлагането и се осигуряват средства за правна защита, без които правата не могат да съществуват
  • адаптира политиката към обществените промени и се доближава до ежедневния живот – с цел адаптиране на правата на потребителите към цифровата ера, справяне с проблемите, които срещат потребителите онлайн, отчитане на потребностите на уязвимите потребители и улесняване на устойчивия избор.

Цели

  • защита на правата на потребителите чрез законодателството, включително чрез помощ за решаване на проблемите с търговци бързо и ефикасно (например чрез алтернативно решаване на спорове и европейските потребителски центрове)
  • гарантиране, че правата на потребителите са в крак с икономическите и социалните промени, особено в цифровата област, енергетиката и сферата на финансовите услуги
  • гарантиране на безопасността на продуктите на единния пазар
  • осигуряване на условия на потребителите да избират въз основа на ясна, точна и последователна информация, например когато пазаруват онлайн

Вижте какво правят в областта на защитата на потребителите другите институции на ЕС