Skip to main content
Лого на Европейската комисия

Потребители

Какво прави Комисията

В новата програма за потребителите, приета през ноември 2020 г., е представена визия за политиката на ЕС за потребителите в периода 2020 — 2025 г., която е съсредоточена върху пет ключови приоритетни области:

 1. Екологичен преход
 2. Цифрова трансформация
 3. Ефективно прилагане на правата на потребителите
 4. Специфични потребности на определени групи потребители
 5. Международно сътрудничество

В програмата се разглеждат и начините за подобряване на защитата и издръжливостта на потребителите по време на и след пандемията от COVID-19, която постави значителни предизвикателства, засягащи ежедневието на потребителите.

Повече за новата програма за потребителите

Цели

 • Гарантиране на достъпа на потребителите до устойчиви продукти на пазара на ЕС и до по-добра информация, за да могат да правят информиран избор
 • Насърчаване на ремонтирането на продукти и използването на по-устойчиви и „кръгови“ продукти
 • Справяне с онлайн търговски практики, при които не се зачита правото на потребителите да правят информиран избор, злоупотребява се с техните поведенчески нагласи или се изкривяват процесите на вземане на решения, като например използването на „тъмни“ модели и скрита реклама
 • Адаптиране на съществуващите правила към текущата цифровизация и увеличаването на броя на свързаните с интернет продукти
 • Подпомагане на държавите членки при навременното въвеждане и прилагане на законодателството за защита на потребителите, включително чрез мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите
 • Подпомагане на националните органи да се справят с незаконни търговски практики онлайн и да идентифицират опасни продукти
 • Защита на определени групи потребители, като например децата, възрастните хора или хората с увреждания, от рискови ситуации
 • Разработване на план за действие с Китай през 2021 г. с цел повишаване на безопасността на продуктите, продавани онлайн
 • Разработване на регулаторна подкрепа, техническа помощ и изграждане на капацитет за регионите партньори на ЕС, включително Африка