Skip to main content

Tarbijad

Mida teeb Euroopa Komisjon?

2020. novembris vastu võetud uues tarbijakaitse tegevuskavas esitatakse ELi tarbijapoliitika visioon aastateks 2020–2025, keskendudes viiele peamisele prioriteetsele valdkonnale:

 1. rohepööre
 2. digipööre
 3. tarbijaõiguste tõhusam maksmapanek
 4. teatavate tarbijarühmade erivajadused ning
 5. rahvusvaheline koostöö

Tegevuskavas käsitletakse ka seda, kuidas parandada tarbijakaitset ja tarbijate toimetulekuvõimet COVID-19 pandeemia ajal ja pärast seda, arvestades pandeemiaga kaasnevaid teravaid probleeme tarbijate igapäevaelus.

Lisateave uue tarbijakaitse tegevuskava kohta

Eesmärgid

 • Tagada, et kestlikud tooted oleksid ELi turul tarbijatele kättesaadavad ja parandada tarbijate teavitamist, et nad saaksid teha teadlikke valikuid
 • Edendada toodete parandamist ning soodustada säästvamaid ja ringluspõhisemaid tooteid
 • Võidelda ebaausate kaubandustavade vastu internetis, nagu tumedad mustrid või varjatud reklaam, mis eiravad tarbijate õigust teha teadlikke valikuid, kuritarvitavad nende käitumisharjumusi ja moonutavad otsustusprotsessi
 • Kohandada kehtivaid eeskirju käimasoleva digiteerimise ja ühendatud toodete arvu suurenemisega
 • Abistada liikmesriike tarbijaõiguse õigeaegsel rakendamisel ja jõustamisel, sealhulgas tarbijakaitsealase koostöö võrgustiku kaudu
 • Toetada riiklikke ametiasutusi võitluses ebaseaduslike veebipõhiste kaubandustavade vastu ja teha kindlaks ohtlikud tooted
 • Kaitsta teatavaid tarbijarühmi, nagu lapsed, eakad või puuetega inimesed, haavatavate olukordade eest
 • Töötada 2021. aastal koos Hiinaga välja tegevuskava internetis müüdavate toodete ohutuse suurendamiseks
 • Arendada regulatiivset toetust, tehnilist abi ja suuremat suutlikkust ELi partnerpiirkondade, sealhulgas Aafrika jaoks