Skip to main content

Přeshraniční případy

Právní či administrativní překážky mohou často odradit od záměru přestěhovat se do zahraničí, například za prací či studiem, či expandovat činnost podniku do jiné země EU. Díky soudní spolupráci v Evropě je dnes řešení administrativních nebo právních problémů, které z přeshraniční situace vyplývají, o mnoho snazší.