Skip to main content

Konsumentfrågor

Vad gör kommissionen?

Den nya strategin för konsumentpolitiken som antogs i november 2020 målar upp en vision för EU:s konsumentpolitik från 2020 till 2025 med fokus på fem områden:

 1. Den gröna omställningen
 2. Den digitala omställningen
 3. Konsumenternas möjlighet att hävda sina rättigheter
 4. Vissa konsumentgruppers särskilda behov
 5. Internationellt samarbete

Strategin tar också upp hur man kan stärka konsumentskyddet och konsumenternas resiliens under och efter covid-19-pandemin, som påverkat vardagen avsevärt.

Läs mer om den nya strategin för konsumentpolitiken

Mål

 • Se till att konsumenterna i EU får ett större utbud av hållbara produkter och bättre information så att de kan göra välgrundade val.
 • Främja reparationer och uppmuntra till mer hållbara och cirkulära produkter.
 • Ta itu med affärsmetoder på nätet som inte tar hänsyn till konsumenternas rätt att göra välgrundade val, missbrukar deras beteendemönster eller snedvrider deras beslutsprocesser, t.ex. så kallade mörka mönster och dold reklam.
 • Anpassa reglerna till digitaliseringen och allt fler uppkopplade produkter.
 • Hjälpa medlemsländerna att genomdriva konsumentlagstiftningen och se till att den följs, bland annat genom nätverket för konsumentskyddssamarbete.
 • Hjälpa nationella myndigheter att motverka olagliga affärsmetoder på nätet och upptäcka osäkra produkter.
 • Skydda vissa konsumentgrupper, t.ex. barn, äldre och personer med funktionsnedsättning, mot utsatta situationer.
 • Ta fram en handlingsplan med Kina för att bidra till säkrare produkter i nätbutikerna.
 • Hjälpa EU:s partnerregioner, bland annat i Afrika, med stöd till lagstiftningsarbetet, tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad.