Skip to main content

Regionální a městský rozvoj

Informace o tom, jak Evropská unie ve vaší zemi podporuje ekonomický rozvoj. Jaké podpory se od ní například dostává zemědělcům a malým a středním podnikům, jak rozšiřuje nabídku příležitostí ke vzdělávání nebo jak bojuje s chudobou a zasazuje se o udržitelný rozvoj. Jak žádat o finanční příspěvky