Skip to main content

Jazyková politika na našich internetových stránkách

Cílem Evropské komise je zajistit, aby návštěvníci těchto stránek měli přístup k informacím, které potřebují, a to v jazyce, jemuž rozumí, i když to třeba není jejich mateřský jazyk.

Informace ve více jazycích

Na našich internetových stránkách se snažíme o to, aby byly informace dostupné ve všech 24 úředních jazycích EU. Není-li obsah k dispozici ve zvoleném jazyce EU, můžete velmi často využít interní strojový překlad Evropské komise: eTranslation.

Snažíme se dosáhnout rozumné rovnováhy mezi potřebami čtenářů, kteří ovládají různé jazyky EU, a praktickými otázkami, jako jsou omezené zdroje na překlad. Některé texty (např. právní předpisy) jsou vždy k dispozici ve všech jazycích EU. Jiné jsou dostupné pouze v těch jazycích, které na základě uživatelského průzkumu osloví co největší publikum.

Všechny texty však vycházejí vždy alespoň v angličtině, protože anglicky podle průzkumu rozumí přibližně 90 % návštěvníků našich stránek.

Které jazyky se na našich internetových stránkách používají?

Ve všech 24 úředních jazycích EU je k dispozici prioritní obsah, právní předpisy, hlavní politické dokumenty a některé další nejčastěji navštěvované stránky, které Evropská komise spravuje na internetové doméně Europa (jako třeba oficiální internetové stránky Evropské unie).

Naléhavé či aktuální informace mohou být nejprve k dispozici pouze v několika jazycích, nebo dokonce pouze v jednom jazyce. Ostatní jazykové verze lze podle potřeb uživatelů přidat později.

Specializované informace (technické informace, kampaně, nabídková řízení, místní zprávy a akce) mohou být k dispozici v několika nebo dokonce jen v jednom jazyce – volba závisí na cílovém publiku.