Skip to main content

Obecné cíle

Bližší informace o tom, co EU dělá v zájmu splnění svých cílů v oblasti klimatu, energetiky a životního prostředí.