Skip to main content

Používání cookies

Cookies jsou malé datové soubory nezbytné pro správnou funkci stránek Komise, a proto je někdy umísťujeme na váš počítač či mobilní zařízení.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

  • Soubory cookies první strany jsou takové cookies, které se ukládají při navštívení nějaké internetové stránky. Číst je pak může pouze daná internetová stránka. Kromě toho mohou internetové stránky potenciálně využívat externích služeb, které také ukládají vlastní soubory cookies – tzv. cookies třetích stran.
  • Trvalé cookies jsou takové cookies, které byly uloženy na vašem počítači a nejsou automaticky vymazány poté, co zavřete prohlížeč – na rozdíl od dočasných cookies, která se po zavření prohlížeče vždy smažou.

Při každé návštěvě internetových stránek Komise budete muset cookies buď přijmout, nebo odmítnout.

Účelem je umožnit dané stránce, aby si na určitou dobu zapamatovala vaše preference (např. uživatelské jméno, preferovaný jazyk atd.).

Během prohlížení různých částí daných stránek v rámci jedné návštěvy je pak nebudete muset znovu zadávat.

Cookies lze rovněž použít k pořizování různých anonymizovaných statistik týkajících se prohlížení našich stránek uživateli.

Jak se cookies používají?

Internetové stránky Evropské komise většinou používají cookies první strany. Jedná se o cookies vytvořené a řízené Komisí, nikoli žádnou externí organizací.

Na některých našich stránkách však soubory cookies od externích organizací budete muset přijímat.  

Toto jsou 3 typy cookies první strany, které používáme:

  • uložení preferencí uživatele
  • umožnění provozu stránky
  • shromažďování analytických údajů (o chování uživatelů při prohlížení)

Preference návštěvníků stránek

Nastavujeme je my a pouze my je také můžeme číst. Zaznamenávají:

  • zda jste souhlasili (nebo odmítli) s používáním souborů cookies dané stránky
  • zda jste již odpověděli na náš průzkum o užitečnosti obsahu stránek, který se objevuje ve vyskakovacím okně, aby se vás stránky neptaly znovu a znovu.
názevslužbaúčeltyp souboru cookie a jak dlouho je uložen
eu_cookie_consentsouhlas s cookiesukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ECSI, Eurostat-SearchFeedbackdotazníkuchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovucookies první strany, 1 měsíc
cck3souhlas s cookiesukládá vaše preference týkající se cookies třetí strany (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
cck1souhlas s cookiesukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)cookies první strany, uloženy 6 měsíců
clima_surveyOpatření v oblasti klimatuuchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovucookies první strany, vymazány 1 den po zavření dotazníku
vymazány po 1 roce, pokud dotazník zodpovíte, nebo požádáte, abyste odpovídat nemuseli
econt_font_sizepříručka GŘ DEVCOpo výběru z nabídky velikosti písma ukládá velikost písma, v němž chcete číst obsah internetové stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
econt_resizable_widthpříručka GŘ DEVCOpamatuje na šířku nabídky vlevo na stráncecookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
econt_font_sizepraktická příručka úřadu EASOpo výběru z nabídky velikosti písma ukládá velikost písma, v němž chcete číst obsah internetové stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
econt_resizable_widthpraktická příručka úřadu EASOpamatuje na šířku nabídky vlevo na stráncecookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
escoLanguageportál ESCOukládá vaše preference týkající se jazykacookies první strany vymazány po jednom týdnu
cookie-agreedArchiv projevůukládá vaše preference týkající se cookies (aby se vás stránky neptaly znovu a znovu)cookies první strany, 100 dnů
confluence.sidebar.width

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky

pamatuje na šířku nabídky vlevo na stráncelocalStorage, persistent data
dashboard.route.last

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky

pamatuje si preference u informací zobrazených v hlavním panelu uživatelelocalStorage, persistent data
tracesLanguageAplikace TRACES NTukládá vaše preference týkající se jazykacookies první strany, 30 dnů
announcementTooltipIdsAplikace TRACES NTuchovává informace o tom, zda jste si již přečetli obsah vyskakujícího okna a zavřeli ho, aby se vás stránky neptaly znovucookies první strany, 365 dnů
debug-modeAplikace TRACES NTK řešení technických problémůcookies první strany, 365 dnů

Provozní soubory cookies

Cookies, které musíme na vaše zařízení uložit, aby daná stránka mohla fungovat. Z tohoto důvodu se nevyžaduje váš souhlas. Jedná se zejména o:

  • autentizační cookies
  • technické cookies požadované některými informačními systémy

Autentizační cookies

Ty se ukládají poté, co se na nějakou stránku Komise přihlásíte přes autentizační službu EU-Login. Automaticky tak akceptujete související pravidla ochrany soukromí.

Název (jméno)službaúčeltyp souboru cookie a jak dlouho je uložen
Doména MyECasspráva identitypamatují si vaši doménucookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
__Secure_CASTGCspráva identityidentifikují vaše spojenícookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
__Secure_ECAS_SESSIONIDspráva identityidentifikují dané spojení přes centrální autentizační službucookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ECAS_PREFSspráva identity

pamatují si vaše nastavení a preference:

uživatelské ID, uživatelské jméno, politiku cookies, režim ve vysokém kontrastu, režim ochrany soukromí, podrobné údaje o účtu po přihlášení, poslední zvolenou úroveň

cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CASPRIVACY

EURES – Evropský portál pracovní mobility

autentizační údaje na portálu EUREScookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CASTGC

EURES – Evropský portál pracovní mobility

autentizační údaje na portálu EUREScookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EURES_CAS_LOGGED_IN

EURES – Evropský portál pracovní mobility

autentizační údaje na portálu EUREScookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
AUTHplatforma pro potravinové systémypoužívá se k přepínání mezi aplikacemi potravinových systémů a související autentizacicookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
SECTORplatforma pro potravinové systémypoužívá se k přepínání mezi aplikacemi potravinových systémů a související autentizacicookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CFCASCOUNTPPPADMINplatforma PPPcookies k omezení počtu neúspěšných pokusů o přihlášenícookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ecasSTspolečný schvalovací postup pro potravinové systémyudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ecasUserspolečný schvalovací postup pro potravinové systémyudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
userRolesspolečný schvalovací postup pro potravinové systémyukládá uživatelskou rolicookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CFCASCOUNTADNSplatforma ADNScookies k omezení počtu neúspěšných pokusů o přihlášenícookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
_WL_AUTHCOOKIE_TNTSESSIONIDplatforma WebLogicudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
_WL_AUTHCOOKIE_JSESSIONIDplatforma WebLogicudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
UserProfileRasffplatforma WebLogicukládá uživatelský profilcookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
_WL_AUTHCOOKIE_SAAASIISessionplatforma WebLogicudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

moviedb_session

databáze dílčího programu MEDIA (Kreativní Evropa)udržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany, uloženy 2 hodiny

CASAuth

databáze dílčího programu MEDIA (Kreativní Evropa)

udržuje bezpečné připojení během návštěvy stránky

cookies první strany, uloženy 2 hodiny
GIS_s-regio-gis3-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONIDRegionální politikaautentizace za účelem využití službyidentifikace spojení / trvání prohlížecí relace
GIS_s-regio-gis4-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONIDRegionální politikaautentizace za účelem využití službyidentifikace spojení / trvání prohlížecí relace
GIS_s-regio-gis3-a.net1.cec.eu.intP_SESSIONIDRegionální politikaautentizace za účelem využití službyidentifikace spojení / trvání prohlížecí relace
_socrata_session_idregionální politika, portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkyna začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
_core_session_idportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkyna začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
_storyteller_sessionportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkyna začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
logged_inportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyobsahuje ukazatel, zda se uživatel v probíhajícím spojení přihlásilhodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
connect.sidPlatforma SANTE pro shromažďování údajůudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
connect.sid.sdi-code-linkerSestavovací program pro interoperabilitu údajů platformy SANTEudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

Názvy těchto cookies se mohou z technických důvodů měnit (zejména jde o __Secure-CASTGC a __Secure-ECAS_SESSIONID).

Technické cookies

Název (jméno)službaúčeltyp souboru cookie a jak dlouho je uložen
has_jsplatforma pro správu korporátního obsahu, založená na open source softwaru Drupal

zaznamenává, zda je ve vašem prohlížeči povolen Javascript

umožňují řádně fungování našich internetových stránek

cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
JSESSIONID / CFID / CFTOKENplatformy Java / Coldfusionudržují bezpečnost během dané návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ECSI, Eurostat-SearchFeedbackdotazníkuchovává informace o tom, zda jste již odpověděli na dotazník, aby se vás stránky neptaly znovu

cookies první strany, 1 měsíc

theoplayer-session-idpřehrávač audiovizuálních služebumožňuje autoanalýzu přehrávače, v současnosti se nepoužíválocalStorage Key, trvalá data
theoplayer-stored-network-infopřehrávač audiovizuálních služebumožňuje provést odhad šířky pásma přehrávače s cílem určit nejlepší počáteční šířku pásma a zvýšit tak uživatelskou zkušenost

localStorage Key, trvalá data

EURES_LF_MARKETPLACE_SESSIONID

EURES – Evropský portál pracovní mobility

údaje pro Liferay o spojení na portálu EUREScookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EURES_LF_PLUGINS_SESSIONID

EURES – Evropský portál pracovní mobility

údaje pro Liferay o spojení na portálu EUREScookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
LFR_SESSION_STATE_xxxxx

EURES – Evropský portál pracovní mobility

údaje pro Liferay o spojení na portálu EUREScookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
cck1atlassian-analytics.confluence.lockveřejné stránky wikiuchovává vypnutý analytický protokol Confluence

localStorage Key, trvalá data

confluence.sidebar.widthveřejné stránky wikipamatuje na šířku nabídky vlevo na stránce

localStorage Key, trvalá data

browser-metrics-journeyveřejné stránky wikijsou určeny pro ukazatele výkonnosti, ale zůstávají deaktivovány – žádné údaje se nezaznamenávajísessionStorage Key, platný po dobu 60 minut
X-Qlik-SessionQlickSenseotevře a udržuje spojení pro aplikaci X-Qlikcookies první strany, vymazány po 30 minutách neaktivity
wtEtrans. připojeno jako cílový jazyk překladu s časovým razítkemeTranslationukládá vyžádaný překlad stránky, aby uživatel nemusel čekat při vyžádání překladu příště.localStorage Key, trvalá data
ApplicationGatewayAffinityportál zemědělsko-potravinářských údajůpoužívá server Azure Gatewaycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ApplicationGatewayAffinityCORSportál zemědělsko-potravinářských údajůpoužívá server Azure Gatewaycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
EIPP_SESSION_IDEvropský portál investičních projektů (EIPP)uživatelská relace, další informace se neukládajícookies první strany, vymazány po 10 minutách (automaticky se prodlužuje, pokud je uživatel aktivní)
Vanilla / Vanilla-Vv / Vanilla-sid / Vanilla-tkfórum ESCOzabezpečení přihlašovacích údajů a úkonů na fóru ESCOcookies první strany s různou dobou trvání: Vanilla – jeden měsíc, Vv – jeden den, sid/tk – po dobu spojení
EURES_XXX_SESSION_IDEURES – Evropský portál pracovní mobilityúdaje o spojení na portálu EUREScookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
connect.sidaplikační server Node.js s rámcem Expresudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
PHPSESSIDplatforma PHPudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
CGISESSIDplatforma Perl/Apacheudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
userSaasDataautorizační služba uživateleudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
applicationModespolečný schvalovací postup pro potravinové systémyudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
X-CSRF-TOKENspolečný schvalovací postup pro potravinové systémypoužívá se k prevencí útoků XSS, CSRF apod.cookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
DPOReadspolečný schvalovací postup pro potravinové systémypotvrzuje, že uživatel přečet prohlášení o ochraně osobních údajůcookies první strany, 1 rok
TNTSESSIONIDnová technologická platforma TRACESudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
SAASIISessionautorizační služba uživateleudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
SSESSxxxxSCICNet, znalostní centrum na téma tlumočení, archiv projevůidentifikátor relace používaný stránkami v systému Drupaldočasné cookies, ukončeny s koncem relace
kci_stick_to_httpsznalostní centrum na téma tlumočeníudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
XSRF-TOKEN

Databáze programu MEDIA (Kreativní Evropa), Newsroom

udržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany, uloženy 2 hodiny
socrata-csrf-tokenregionální politika, portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkyna začátku spojení je uložena jedinečná namátková hodnota pro účely rozpoznání následných návštěv téže osoby po dobu přihlášení v rámci spojení / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
maintenance_ackportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyobsahuje ukazatel, zda uživatel v probíhajícím spojení odmítl oznámení o údržběhodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
renderTrackingId_#portál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyobsahuje libovolné celé číslo určující, kdy bylo dokončeno asynchronní zobrazení stránky pro účely pořízení jejího snímkulibovolná celočíselná hodnota / 1 hodina
socrata_site_chrome_previewportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondydočasná značka, díky níž se zobrazují změny vzhledu stránekhodnota true/false / dočasné
hide-clp-managerportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyzaznamená, zda uživatel upřednostňuje odmítnutí odkazu na hlavní stránku kataloguhodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
browser_ackportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyzaznamená, zda uživatel upřednostňuje odmítnutí některých oznámení, která se na platformě objevují, např. ohledně údržbyhodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
socrata-login-modal-acceptedportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyzaznamená, zda uživatel přijal nepovinné oznámení před přihlášením, které některé domény vyžadujíhodnota true/false / spojení může být buď 6hodinové (standardní hodnota), anebo 15minutové (konfigurovatelná pro každou doménu)
js_flashportál veřejně přístupných dat pro evropské strukturální a investiční fondyukládá podle potřeby dočasná oznámení určená uživatelůmhodnota json / dočasné
atlassian-analytics.confluence.lock

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky

pouze k uchovávání statistických údajů o používání ConfluencelocalStorage, persistent data
atst.healthcheck.sensors.page-protocols

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky

uchovává vypnutý analytický protokol ConfluencelocalStorage, persistent data
confluence.sidebar.width

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky

pamatuje na šířku nabídky vlevo na stráncelocalStorage, persistent data
dashboard.route.last

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky

pamatuje si preference u informací zobrazených v hlavním panelu uživatelelocalStorage, persistent data
browser-metrics-journey

extranetové wiki stránky

veřejné wiki stránky

jsou určeny pro ukazatele výkonnosti, ale zůstávají deaktivovány – žádné údaje se nezaznamenávajísessionStorage Key, platný po dobu 60 minut
MDR-EUDAMED-APP

MDR Eudamed

udržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
newsroom_sessionNewsroom, PHPudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
newsroom_session2Newsroom, PHP – loadbalancerudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
connect.sid.sdi-ddymSDI Data Dictionary Makerudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče
ETX_JSIDTrusted Exchange Platformudržuje bezpečné připojení během návštěvy stránkycookies první strany vymazány po zavření prohlížeče

Analytické soubory cookies

Ty používáme čistě pro interní výzkum toho, jak služby, kterou poskytujeme všem našim uživatelům, dále zkvalitnit.

Tyto cookies jednoduše zjišťují, jak jste s naší internetovou stránkou interagovali – jako anonymní uživatel (na základě údajů, které tyto cookies shromažďují, vás nelze identifikovat).

Tyto údaje nejsou sdíleny s žádnými třetími stranami ani nejsou používány k žádnému jinému účelu. Anonymizované statistiky někdy sdílíme s dodavateli, kteří v rámci smluvních ujednání s Komisí pracují na komunikačních projektech.

Používání tohoto typu souborů cookie však můžete vždy odmítnout — buď prostřednictvím banneru, který se vám zobrazuje na první straně, nebo na stránce Europa Analytics.

Název (jméno)službaúčeltyp souboru cookie a jak dlouho je uložen
_pk_id#služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru MacomoRozpoznává návštěvníky stránek (anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje)cookies první strany, uloženy 13 měsíců
_pk_ses#služba pro korporátní analýzu internetových stránek založená na open source softwaru Macomo

identifikuje stránky, které během jedné návštěvy prohlíží tentýž uživatel

(anonymně — o uživatelích se neshromažďují žádné osobní údaje).

Cookies první strany, uloženy 30 minut

Cookies třetích stran

Některé naše stránky zobrazují obsah od externích poskytovatelů, např. YouTube, Facebooku a Twitteru.

Aby se vám takový obsah třetích stran zobrazoval, musíte nejprve přijmout jejich podmínky. To zahrnuje i jejich politiku týkající se souborů cookies, nad kterou nemáme žádnou kontrolu.

Pokud si však jejich obsah nespustíte, žádné cookies třetích stran na vašem zařízení instalovány nebudou.

Externí poskytovatelé služeb (třetí strany) na internetových stránkách Komise

You Tube
Internetový archiv
Google Maps
Twitter
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
LinkedIn
Živý přenos
SoundCloud
Evropský parlament

Tyto služby třetí strany jsou mimo kontrolu Komise. Poskytovatelé mohou kdykoli změnit podmínky, účel, způsob používání souborů cookies atd.

Mohu do souborů cookies zasahovat?

Odstranění cookies z vašeho zařízení

Všechny cookies, které jsou již na vašem zařízení uloženy, můžete najednou vymazat tak, že odstraníte historii vyhledávání ve vašem prohlížeči. Odstraní se tak všechny cookies ze všech stránek, které jste navštívili.

Mějte však na paměti, že tak můžete rovněž přijít o některé uložené informace (např. uložená přihlašovací hesla, nastavení některých stránek atp.).

Správa souborů cookie z konkrétních stránek

Chcete-li provádět podrobnější kontrolu souborů cookies z konkrétních stránek, použijte k tomu nastavení ochrany soukromí a souborů cookies ve vašem prohlížeči.

Blokování cookies

Moderní prohlížeče lze nastavit tak, aby zabránily používání jakýchkoli souborů cookies na vašem zařízení. Je však možné, že pak budete muset na některých stránkách manuálně upravovat některé preference pokaždé, když ji navštívíte. Některé služby a funkce pak navíc nemusí fungovat vůbec (např. přihlašování do profilů).

Správa analytických cookies

Své preference týkající se souborů cookies od služby Europa Analytics můžete spravovat na speciální stránce Europa Analytics.