Skip to main content

Právní předpisy

Seznamte se s právními předpisy EU a s tím, jak je uplatňují vlády členských zemí Získejte informace o rozhodnutích Soudního dvora EU, o pravidlech hospodářské soutěže, ochraně údajů, boji proti podvodům, o porušení právních předpisů, závažné trestné činnosti a přeshraniční spolupráci. Vyjádřete svůj názor – zúčastněte se veřejné konzultace.