Gå direkt till innehållet

Transporter och den gröna given

Effektiva, säkra och miljövänliga transporter

Idag står utsläppen från transporterna för cirka 25 procent av de totala utsläppen av växthusgaser i EU och utsläppen har ökat på senare år. Vårt mål att EU ska vara den första klimatneutrala regionen vid 2050 kräver långtgående förändringar av transportsystemet. Det krävs en tydlig plan för att nå en 90-procentig minskning av de transportrelaterade växthusgasutsläppen till 2050.

Kommissionen har antagit ett paket med förslag för att anpassa EU:s klimat-, energi-, transport- och skattepolitik så att det går att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Läs mer om hur den gröna given ska förverkligas

I fokus

Dokument

 

12 APRIL 2021
Factsheet - The Transport and Mobility Sector
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner