Skip to main content

Mänskliga rättigheter i länder utanför EU

Läs om EU:s bistånd i världen och hur man främjar grundläggande värden som värdighet, jämlikhet och solidaritet. Här finns information om olika biståndsformer, regioner, initiativ, finansiering och partner.