Skip to main content

Konsumenträttigheter och klagomål

Konsumenträttigheter när det gäller inköp, finansiella produkter, otillåtna metoder, produktsäkerhet, tvister och information om bedrägerier i samband med coronapandemin