Skip to main content
Faktablad

Så ska den gröna given genomföras

Översikt

Publiceringsdatum
14 juli 2021

Filer

14 JULI 2021
GENOMFÖRANDET AV DEN EUROPEISKA GRÖNA GIVEN: DET AVGÖRANDE ÅRTIONDET
svenska
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
EN SOCIALT RÄTTVIS OMSTÄLLNING
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
HÅLLBAR ANVÄNDNING AV VÅRA NATURRESURSER
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
Grönare transporter
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
UTFASNING AV FOSSILA BRÄNSLEN I VÅRA ENERGISYSTEM FÖR ATT UPPNÅ VÅRA KLIMATMÅL
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
DEN RENA INDUSTRIELLA REVOLUTIONEN
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
ANPASSNING AV VÅRA HEM OCH BYGGNADER TILL EN GRÖNARE FRAMTID
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
Hydrogen factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
GRÄNSJUSTERINGSMEKANISM
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
EN GRÖNARE ENERGIBESKATTNING
svenska
(HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
Green Research and Innovation
English
(269.29 KB - HTML)
Ladda ner
14 JULI 2021
Den europeiska gröna given - Målinriktade resultat
svenska
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner
16 JULI 2021
3 MILJARDER TRÄD FRAM TILL 2030
svenska
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner