Gå direkt till innehållet

Personuppgiftspolicy för webbplatser som sköts av EU-kommissionen

Inledning

EU-kommissionen värnar om skyddet av dina personuppgifter och respekterar din integritet på alla sina webbplatser på europa.eu.

Skyddet för enskilda då kommissionen behandlar personuppgifter grundas på förordning (EU) 2018/1725.

Den här personuppgiftspolicyn gäller kommissionens samtliga webbplatser på europa.eu och de interinstitutionella EU-webbplatser på europa.eu som kommissionen ansvarar för. Du kan besöka de flesta av dessa webbplatser utan att uppge några personuppgifter.  

I vissa fall krävs dock personuppgifter för att få tillgång till en e-tjänst. Det ska då finnas en länk till ett särskilt meddelande om skydd av personuppgifter. Där framgår också vem du kan kontakta för frågor eller klagomål.

Regler för hantering av personuppgifter:

 • En personuppgiftsansvarig ser till att e-tjänsten är förenlig med personuppgiftspolicyn för tjänsten.
 • Dataskyddsombudet ser till att kommissionen tillämpar förordning (EU) 2018/1725 och ger de personuppgiftsansvariga råd om hur de ska uppfylla sina skyldigheter.
 • Europeiska datatillsynsmannen är en oberoende tillsynsmyndighet.

Särskilda regler för skydd av personuppgifter

För andra kommissionswebbplatser finns särskilda meddelanden om skydd av personuppgifter med följande information:

 • Hur och varför dina personuppgifter behandlas
 • Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter
 • Vilka uppgifter som samlas in och behandlas
 • Hur länge uppgifterna sparas
 • Vad som görs för att skydda dina uppgifter
 • Vem som har tillgång till dina personuppgifter
 • Dina rättigheter och hur du kan utöva dem
 • Vem du kan kontakta om du har frågor eller klagomål

E-tjänster

E-tjänsterna på kommissionens webbplatser ska förbättra kommissionens kommunikation med allmänheten och företagen.

Det finns tre typer av e-tjänster:

 • Informationstjänster som hjälper intresserade att enkelt få tag på information.
 • Interaktiva kommunikationstjänster för att underlätta samråd och återkoppling.
 • Förmedlingstjänster för kontakter med EU om t.ex. upphandling, finansiella transaktioner, rekrytering, anmälan till olika evenemang och tillgång till handlingar.

Europa Analytics

Europa Analytics är ett analysverktyg som mäter hur ändamålsenliga kommissionens webbplatser är och vilket genomslag de har.

Du kan stänga av Europa Analytics – antingen via rutan för kakor överst på den sida du först kommer till eller på webbplatsen om Europa Analytics.

Dina navigeringsmöjligheter påverkas inte av att du väljer att inaktivera verktyget.

Läs om hur Europa Analytics används på kommissionens webbplatser

Läs om hur Europa Analytics används på europa.eu

IP-adress och enhetens ID

När du går in på någon av kommissionens webbplatser registrerar kommissionen din IP-adress eller ID-numret på den enhet som du använder. Detta är ett viktigt tekniskt krav.

Utan denna information kan du inte ansluta dina enheter till kommissionens serverinfrastruktur och kommer därför inte in på kommissionens webbplatser.

Kommissionen sparar bara informationen så länge som krävs för att ge dig tillgång till webbplatsen, dvs. under hela webbsessionen. Dessutom kan IP-adresser och enheters ID:n sparas ett år i loggfiler hos generaldirektoratet för informationsteknik (Digit) av säkerhetsskäl eller för andra syften (se DPR-EC-02886, DIGIT IT security operations and services).

Kakor och utomstående parter

Vissa av kommissionens webbplatser på europa.eu använder förstapartskakor. Det är kakor som bara sätts och kontrolleras av kommissionen och inte av någon extern organisation.

Läs mer om kakor

Många av kommissionens webbplatser har länkar till externa webbplatser. För att se innehållet på dessa webbplatser måste du först godkänna deras särskilda villkor för bland annat kakor, som vi inte har någon kontroll över.

Hur skyddas mina uppgifter?

Kommissionen sparar dina personuppgifter i enlighet med beslut 2017/46 om säkerheten i Europeiska kommissionens kommunikations- och informationssystem.  

Kommissionens underleverantörer måste följa en särskild avtalsbestämmelse när de behandlar personuppgifter på uppdrag av kommissionen. De måste också uppfylla sekretess- och dataskyddskraven i förordning (EU) 2018/1725.

Dina rättigheter som registrerad

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter hos kommissionen och be att få dem rättade eller raderade, begränsa behandlingen av dem och i vissa fall invända mot behandlingen. Du har också rätt till dataportabilitet. I de fall behandlingen bygger på ditt samtycke kan du när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Den behandling som utförs innan du drar tillbaka ditt samtycke är dock fortfarande laglig.

Om du vill veta mer om hur dina uppgifter behandlas kan du kontakta den personuppgiftsansvariga. Du hittar kontaktuppgifterna i personuppgiftspolicyn för den specifika behandlingen eller e-tjänsten.

Var hittar jag mer information?

Kommissionens dataskyddsombud för ett register över all verksamhet där personuppgifter behandlas.

Adress till registret: https://ec.europa.eu/dpo-register/