Skip to main content

Kakor (cookies)

För att kommissionens webbplatser ska fungera på bästa sätt använder vi kakor (”cookies”).

Vad är kakor?

En kaka är en liten textfil som lagras på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker en webbplats.

  • Förstapartskakor sätts av den webbplats som du är inne på. Endast den webbplatsen kan läsa dessa kakor. Om webbplatsen använder externa tjänster kan dessa ha egna kakor. Sådana kakor kallas tredjepartskakor.
  • Kakor kallas beständiga om de inte raderas från din dator när du stänger webbläsaren – i motsats till sessionskakor som raderas automatiskt.

Varje gång du går in på kommissionens webbplatser uppmanas du att antingen acceptera eller stänga av kakor.

Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn och språk) under en viss tid.

Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna medan du är inne på webbplatsens olika sidor.

Kakorna kan också användas för att samla anonym besöksstatistik om vilken information som söks.

Hur använder vi kakor?

Våra webbplatser använder främst förstapartskakor, dvs. kakor som bara sätts och kontrolleras av kommissionen och inte av någon extern organisation.

En del av våra sidor kan du dock bara se om du accepterar kakor från externa organisationer.  

Vi använder tre olika typer av förstapartskakor för att

  • spara dina inställningar
  • få webbplatsen att fungera
  • samla in analysdata (besöksstatistik).

Kakor med dina inställningar

De här kakorna sätter vi själva och vi är de enda som kan läsa dem. De hjälper webbplatsen att komma ihåg

  • om du har accepterat webbplatsens kakor (eller om du har stängt av dem)
  • om du redan har svarat på vår popup-enkät där vi undrar om du hittade det du sökte (så att du inte blir tillfrågad igen)
NamnAnvändningSyfteTyp och varaktighet
eu_cookie_consentInställningar för kakorSparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen)Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
Ecsi, Eurostat-SearchFeedbackEnkätRegistrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen)Beständig förstapartskaka som raderas efter en månad
cck3Inställningar för kakorSparar dina inställningar för tredjepartskakor (så att du inte blir tillfrågad igen)Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
cck1Inställningar för kakorSparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen)Beständig förstapartskaka som raderas efter sex månader
clima_surveyKlimatåtgärderRegistrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen)Beständig förstapartskaka som raderas en dag efter att du stängt enkäten
Raderas efter ett år om du svarar eller meddelar att du inte vill svara på enkäten
econt_font_sizeDEVCO companionSparar dina inställningar för webbsidans typsnittsstorlek, som du väljer i en särskild menyFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
econt_resizable_widthDEVCO companionKommer ihåg sidomenyns breddFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
econt_font_sizePraktisk handledning (PRAG)Sparar dina inställningar för webbsidans typsnittsstorlek, som du väljer i en särskild menyFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
econt_resizable_widthPraktisk handledning (PRAG)Kommer ihåg sidomenyns breddFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
escoLanguageEsco-portalenSparar dina språkinställningarFörstapartskaka som raderas efter en vecka
cookie-agreedTalarkivetSparar dina inställningar för kakor (så att du inte blir tillfrågad igen)Beständig förstapartskaka som raderas efter 100 dagar
confluence.sidebar.width

Extranät-wikier

Offentliga wikier

Kommer ihåg sidomenyns breddLokal lagring, beständig kaka
dashboard.route.last

Extranät-wikier

Offentliga wikier

Kommer ihåg dina inställningar för information som visas på din startsidaLokal lagring, beständig kaka
tracesLanguageTraces NT-systemetSparar dina språkinställningarBeständig förstapartskaka som raderas efter 30 dagar
announcementTooltipIdsTraces NT-systemetRegistrerar om du har läst och stängt av popup-meddelanden (så att du inte blir tillfrågad igen)Beständig förstapartskaka som raderas efter 365 dagar
debug-modeTraces NT-systemetFör undersökningar av tekniska problemBeständig förstapartskaka som raderas efter 365 dagar

Funktionskakor

En del kakor måste vi sätta för att webbplatsen ska fungera. Sådana kakor kan du inte välja bort. Det här gäller bland annat

  • autentiseringskakor
  • tekniska kakor som vissa it-system behöver.

Autentiseringskakor

De här kakorna sparas när du loggar in på någon av våra webbplatser med hjälp av kommissionens autentiseringstjänst (EU Login). I samband med inloggningen måste du godkänna vår personuppgiftspolicy.

NamnAnvändningSyfteTyp och varaktighet
MyECASDomainAnvändaruppgifterKommer ihåg din domänFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
__Secure_CASTGCAnvändaruppgifterIdentifierar din sessionFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
__Secure_ECAS_SESSIONIDAnvändaruppgifterIdentifierar den aktuella autentiseringssessionenFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ECAS_PREFSAnvändaruppgifter

Kommer ihåg dina autentiseringsinställningar:

Användarnamn, godkännande av kakor, kontrast, godkännande av personuppgiftspolicy, läsning av kontouppgifter efter inloggning och vald inloggningsmetod

Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CASPRIVACY

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för EuresFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CASTGC

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för EuresFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EURES_CAS_LOGGED_IN

Eures – den europeiska jobbportalen

Autentiseringsuppgifter för EuresFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
AUTHPlattformen för livsmedelssystemAnvänds för att växla mellan livsmedelssystemens program och autentisera användareFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
SECTORPlattformen för livsmedelssystemAnvänds för att växla mellan livsmedelssystemens program och autentisera användareFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CFCASCOUNTPPPADMINPlattformen för offentlig-privata partnerskapBegränsar antalet misslyckade inloggningsförsökFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ecasSTGemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystemSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ecasUserGemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystemSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
userRolesGemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystemSparar din användarrollFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CFCASCOUNTADNSADNS-plattformBegränsar antalet misslyckade inloggningsförsökFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
_WL_AUTHCOOKIE_TNTSESSIONIDWeblogic-plattformSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
_WL_AUTHCOOKIE_JSESSIONIDWeblogic-plattformSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
UserProfileRasffWeblogic-plattformSparar din användarprofilFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
_WL_AUTHCOOKIE_SAAASIISessionWeblogic-plattformSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

moviedb_session

Kreativa Europas mediedatabasSer till att din session är säkerBeständig förstapartskaka som raderas efter 2 timmar

CASAuth

Kreativa Europas mediedatabas

Ser till att din session är säker

Beständig förstapartskaka som raderas efter 2 timmar
GIS_s-regio-gis3-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONIDRegionalpolitikAutentiserar dig så att du kan använda en tjänstSessions-id/så länge webbläsarsessionen varar
GIS_s-regio-gis4-p.net1.cec.eu.intP_SESSIONIDRegionalpolitikAutentiserar dig så att du kan använda en tjänstSessions-id/så länge webbläsarsessionen varar
GIS_s-regio-gis3-a.net1.cec.eu.intP_SESSIONIDRegionalpolitikAutentiserar dig så att du kan använda en tjänstSessions-id/så länge webbläsarsessionen varar
_socrata_session_idRegionalpolitik, portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderSer till att din session är säkerSlumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
_core_session_idPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderSer till att din session är säkerSlumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
_storyteller_sessionPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderSer till att din session är säkerSlumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
logged_inPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderInnehåller en indikator som visar om användaren i den aktuella sessionen har loggat in.Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
connect.sidPlattform för datainsamling (GD Sante)Ser till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
connect.sid.sdi-code-linkerLänkning av kod för datakompatibilitet (GD Sante)Ser till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

Namnen på kakorna kan komma att ändras av tekniska skäl (bland annat __Secure-CASTGC och __Secure-ECAS_SESSIONID).

Tekniska kakor

NamnAnvändningSyfteTyp och varaktighet
has_jsInnehållshantering (Drupal-programvara med öppen källkod)

Kontrollerar om Javascript är aktiverat i din webbläsare

så att våra webbplatser fungerar på bästa sätt

Förstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
JSESSIONID / CFID / CFTOKENJava/ColdfusionSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
Ecsi, Eurostat-SearchFeedbackEnkätRegistrerar om du har svarat på vår popup-enkät (så att du inte blir tillfrågad igen)

Beständig förstapartskaka som raderas efter en månad

theoplayer-session-idDen audiovisuella tjänstens videospelareAktiverar videospelarens eget analysverktyg (används för närvarande inte)Lokal lagringsnyckel, beständig kaka
theoplayer-stored-network-infoDen audiovisuella tjänstens videospelareAktiverar videospelarens bandbreddsuppskattning för att bestämma bästa möjliga initiala bandbredd och förbättra videouppspelningen

Lokal lagringsnyckel, beständig kaka

EURES_LF_MARKETPLACE_SESSIONID

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för LiferayFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EURES_LF_PLUGINS_SESSIONID

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för LiferayFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
LFR_SESSION_STATE_xxxxx

Eures – den europeiska jobbportalen

Sessionsuppgifter för LiferayFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
cck1atlassian-analytics.confluence.lockOffentliga wikierAvaktiverar Confluence analytics

Lokal lagringsnyckel, beständig kaka

confluence.sidebar.widthOffentliga wikierKommer ihåg sidomenyns bredd

Lokal lagringsnyckel, beständig kaka

browser-metrics-journeyOffentliga wikierMäter funktioners prestanda, men är inaktiverad – inga data loggasSessionslagringsnyckel, raderas efter 60 minuter
X-Qlik-SessionQlickSenseÖppnar och underhåller en användarsession med X-QlikFörstaparts sessionskaka som raderas när du varit inaktiv i 30 minuter
wtEtrans. Följt av målspråk och tidsangivelseeTranslationSparar din begärda översättning av en sida så att du inte behöver vänta om du skickar sidan för översättning igenLokal lagringsnyckel, beständig kaka
ApplicationGatewayAffinityPortalen för jordbruksdataAnvänds av Gateway-server för AzureFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ApplicationGatewayAffinityCORSPortalen för jordbruksdataAnvänds av Gateway-server för AzureFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
EIPP_SESSION_IDPortalen för investeringsprojekt på europeisk nivå (EIPP)Användarsession – inga andra uppgifter sparasFörstaparts sessionskaka som raderas efter tio minuters inaktivitet
Vanilla / Vanilla-Vv / Vanilla-sid / Vanilla-tkEscoforumetSparar inloggningsuppgifter och åtgärder i EscoforumetFörstapartskakor med olika varaktigheter: Vanilla – en månad, Vv – en dag och sid/tk – sessionskaka
EURES_XXX_SESSION_IDEures – den europeiska jobbportalenSessionsuppgifter för EuresFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
connect.sidNode.js-programserver med ExpresSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
PHPSESSIDPHP-plattformSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
CGISESSIDPerl/Apache-plattformSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
userSaasDataTjänst för användarauktoriseringSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
applicationModeGemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystemSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
X-CSRF-TOKENGemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystemAnvänds för att förhindra attacker mellan webbplatserFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
DPOReadGemensamt godkännandeförfarande på plattformen för livsmedelssystemBekräftar att användaren har läst meddelandet om skydd av personuppgifterBeständig förstapartskaka som raderas efter ett år
TNTSESSIONIDSpårar plattformen för ny teknikSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
SAASIISessionTjänst för användarauktoriseringSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
SSESSxxxxSCICnet, kunskapscentrumet för tolkning, talarkivetSessionsidentifierare som används av Drupal-webbplatserSessionskaka – förfaller när sessionen förstörs
kci_stick_to_httpsKunskapscentrumet för tolkningSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
XSRF-TOKEN

Kreativa Europas mediedatabas, nyhetsrummet

Ser till att din session är säkerBeständig förstapartskaka som raderas efter 2 timmar
socrata-csrf-tokenRegionalpolitik, portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderSer till att din session är säkerSlumpmässigt och unikt värde som sparas i början av sessionen för att känna igen en och samma persons olika besök under tiden som personen är inloggad. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
maintenance_ackPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderInnehåller en indikator som visar om användaren i den aktuella sessionen har avvisat ett underhållsmeddelande.Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
renderTrackingId_#Portal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderInnehåller ett godtyckligt heltalsvärde som visar om den asynkrona sidåtergivningen för en ögonblicksbild av sidan är klar.Godtyckligt heltalsvärde/1 timme.
socrata_site_chrome_previewPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderTillfällig flagga så att man kan förhandsgranska hur en sida ser ut.Anger ett sant/falskt-värde/tillfällig.
hide-clp-managerPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderRegistrerar användarinställning om att avvisa länken till kataloglandningssidans hanterare.Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
browser_ackPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderRegistrerar användarinställning om att avvisa vissa plattformsmeddelanden, t.ex. om underhållsperiod.Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
socrata-login-modal-acceptedPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderRegistrerar att användaren godtar ett frivilligt användarmeddelande före inloggningen, som vissa kunddomäner behöver.Anger ett sant/falskt-värde. Sessionen kan vara i sex timmar (standardvärde) eller 15 minuter (inställning per domän).
js_flashPortal med öppna data om EU:s struktur- och investeringsfonderSparar tillfälliga användarriktade meddelanden efter behov.Json-värde/tillfällig.
atlassian-analytics.confluence.lock

Extranät-wikier

Offentliga wikier

Används bara för att lagra statistik om användning av ConfluenceLokal lagring, beständig kaka
atst.healthcheck.sensors.page-protocols

Extranät-wikier

Offentliga wikier

Avaktiverar Confluence analyticsLokal lagring, beständig kaka
confluence.sidebar.width

Extranät-wikier

Offentliga wikier

Kommer ihåg sidomenyns breddLokal lagring, beständig kaka
dashboard.route.last

Extranät-wikier

Offentliga wikier

Kommer ihåg dina inställningar för information som visas på din startsidaLokal lagring, beständig kaka
browser-metrics-journey

Extranät-wikier

Offentliga wikier

Mäter funktioners prestanda, men är inaktiverad – inga data loggasSessionslagringsnyckel, raderas efter 60 minuter
MDR-EUDAMED-APP

Eudamed – databas för medicintekniska produkter

Ser till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
newsroom_sessionNyhetsrummet, PHPSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
newsroom_session2Nyhetsrummet, PHP – lastbalanseringSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
connect.sid.sdi-ddymSDI Data Dictionary MakerSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren
ETX_JSIDTrusted Exchange PlatformSer till att din session är säkerFörstaparts sessionskaka som raderas när du stänger webbläsaren

Analyskakor

De här kakorna använder vi bara internt för att se hur vi kan förbättra våra webbplatser.

Vi samlar bara in anonyma uppgifter om hur du använder webbplatsen. De kan inte användas för att identifiera dig som person.

Uppgifterna delas inte med utomstående och används inte i andra syften. Den anonyma besöksstatistiken kan komma att delas med underleverantörer som arbetar med kommunikationsprojekt på uppdrag av kommissionen.

Du kan stänga av den här typen av kakor – antingen i rutan för kakor på den första sida du kommer in på eller på webbplatsen Europa Analytics.

NamnAnvändningSyfteTyp och varaktighet
_pk_id#Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod)Räknar webbplatsbesök (anonymt – inga personuppgifter samlas in)Beständig förstapartskaka som raderas efter 13 månader
_pk_ses#Besöksstatistik (Matomo-programvara med öppen källkod)

Identifierar vilka sidor du besöker medan du är inne på webbplatsen

(anonymt – inga personuppgifter samlas in)

Beständig förstapartskaka som raderas efter 30 minuter

Tredjepartskakor

Några av våra sidor visar innehåll från externa leverantörer, t.ex. Youtube, Facebook och Twitter.

För att se dessa leverantörers innehåll måste du först godkänna deras särskilda villkor för bland annat kakor, som vi inte har någon kontroll över.

Om du inte vill se de externa leverantörernas innehåll sätts heller inga tredjepartskakor på din dator.

Externa leverantörer på kommissionens webbplatser

Youtube
Internet Archive
Google Maps
Twitter
TV1
Vimeo
Microsoft
Facebook
Google
Linkedin
Livestream
SoundCloud
Europaparlamentet

Dessa externa tjänster ligger utanför kommissionens kontroll. Leverantörerna kan när som helst ändra sina användarvillkor, syftet med sina kakor, användningen av kakor osv.

Hur du kan kontrollera kakor

Ta bort kakor från din dator

Du kan radera alla kakor som redan finns på din dator genom att rensa webbläsarhistoriken i din webbläsare. På så sätt tar du bort kakorna från alla webbplatser som du besökt.

Tänk på att du eventuellt förlorar vissa sparade uppgifter (t.ex. inloggningsuppgifter och webbplatsinställningar).

Kontrollera webbplatsens kakor

Välj inställningar för kakor och skydd av personuppgifter i din webbläsare för att detaljstyra webbplatsens användning av kakor.

Blockera kakor

I de flesta webbläsare kan du ställa in att du inte vill ha några kakor alls på din dator. Eventuellt måste du ändra inställningarna varje gång du går in på en webbplats eller webbsida. Om du blockerar kakor är det möjligt att en del tjänster och funktioner inte stöds längre (t.ex. inloggning med sparade uppgifter).

Kontrollera analyskakor

Du kan göra inställningar för analyskakor på Europa Analytics webbplats.