Skip to main content

Klimatarbetet och den gröna given

Vägen till klimatneutralitet

För att nå våra mål om minskade koldioxidutsläpp måste utsläppen minska i alla sektorer, från industrin och energisektorn till transporter och jordbruket. Klimatförändringarna är ett globalt hot som bara kan åtgärdas genom globala insatser. Därför engagerar sig och stöder EU aktivt sina internationella partner i klimatarbetet, särskilt genom FN:s ramkonvention om klimatförändringar och dess Parisavtal. Parallellt med begränsningsåtgärderna vidtar EU åtgärder för klimatanpassning för att bemöta klimatförändringarnas oundvikliga effekter.

Läs mer om EU:s klimatarbete

Kommissionen har antagit ett paket med förslag för att anpassa EU:s klimat-, energi-, transport- och skattepolitik så att det går att minska nettoutsläppen av växthusgaser med minst 55 procent till 2030 jämfört med 1990 års nivåer. Läs mer om hur den gröna given ska förverkligas

Kommissionen har själv gått med i den europeiska klimatpakten och lovar att dess verksamhet ska vara klimatneutral till 2030. I sitt meddelande och handlingsplan om miljöanpassning av kommissionen från april 2022 har kommissionen åtagit sig att gradvis sänka sina utsläpp av växthusgaser med minst 60 procent jämfört med nivån 2005 och kompensera eventuella kvarvarande utsläpp med certifierade koldioxidupptag av hög kvalitet vid 2030.

I fokus

Dokument

 

18 MARS 2022
Factsheet: Climate Law
English
(PDF)
Ladda ner

 

18 MARS 2022
Factsheet: Climate Pact
English
(PDF)
Ladda ner

 

12 DECEMBER 2020
Factsheet: Climate Diplomacy
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner

 

17 SEPTEMBER 2020
Factsheet: The 2030 Climate Target Plan: A Vision for Europe
English
(5.95 KB - HTML)
Ladda ner

 

4 MARS 2020
Kommissionens förslag till en europeisk klimatlag
svenska
(393.21 KB - HTML)
Ladda ner