Skip to main content

Kommissionens prioriteringar

6 Commission priorities for 2019-24

priorities-landing-page.jpg

EU:s gröna giv

EU vill bli den första klimatneutrala regionen genom att ställa om till en modern och resurseffektiv ekonomi.

Pie chart

En ekonomi för människor

EU måste skapa ett mycket attraktivare investeringsklimat och främja tillväxt som leder till bra jobb, särskilt för unga och i småföretagen.

stronger_europe_in_the_world_web1.png

Ett starkare EU i världen

EU vill öka sitt inflytande i världen genom att verka för multilateralism och en regelbaserad världsordning.

democracy-works-people-sm.png

En ny satsning på demokrati i EU

Vi måste ge människor i EU mer att säga till om och skydda vår demokrati från yttre inblandning som desinformation och hatbudskap på nätet.

En återhämtningsplan för EU

Planen visar vägen ut ur krisen och ska bidra till ett mer miljövänligt, digitalt och resilient EU.

Återhämtningsplanen

Dokument

 

16 JULI 2019
Kommissionens politiska riktlinjer 2019–2024
svenska
(1.08 MB - PDF)
Ladda ner