Skip to main content

Eiropas Komisijas prioritātes

6 Commission priorities for 2019-24

priorities-landing-page.jpg

Eiropas zaļais kurss

Eiropas mērķis ir kļūt par modernu un resursefektīvu ekonomiku un pirmo klimatneitrālo pasaules daļu.

stronger_europe_in_the_world_web1.png

Spēcīgāka Eiropa pasaulē

ES nostiprinās savas pozīcijas pasaulē, atbalstot daudzpusēju sadarbību un uz noteikumiem balstītu pasaules kārtību.

democracy-works-people-sm.png

Jauns impulss Eiropas demokrātijai

Mums jānodrošina eiropiešiem lielāka teikšana lēmumu pieņemšanas procesā un jāaizsargā mūsu demokrātija no ārējas iejaukšanās, kā dezinformācija un naidīgi izteikumi tiešsaistē.

Eiropas atveseļošanas plāns

Vadošā loma krīzes pārvarēšanā un zaļākas, digitālākas un noturīgākas Eiropas veidošana

Atveseļošanas plāns

Dokumenti

 

16 JŪLIJS 2019
Komisijas politikas pamatnostādnes 2019.–2024. gadam
latviešu
(1.22 MB - PDF)
Lejupielādēt