Pāriet uz galveno saturu

Pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība

Kā Eiropas Komisija gādā par pārtikas un lauksaimniecības produktu nekaitīgumu un kvalitāti, atbalsta ražotājus un vietējos iedzīvotājus un veicina ilgtspējīgu praksi.