Skip to main content

Pārtika, lauksaimniecība, zivsaimniecība

Kā Eiropas Komisija raugās, lai pārtikas un lauksaimniecības produkti būtu nekaitīgi un kvalitatīvi, atbalsta uzņēmumus un vietējos iedzīvotājus un veicina ilgtspējīgu praksi.