Skip to main content

Enerģētika un zaļais kurss

Pārkārtošanās uz tīru enerģiju

Eiropas zaļais kurss ir vērsts uz trim pamatprincipiem, kas, pārkārtojoties uz tīru enerģētiku, palīdzēs samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti:

  1. nodrošināt, ka ES tiek droši apgādāta ar enerģiju par pieņemamu cenu;
  2. izveidot pilnībā integrētu, savstarpēji savienotu un digitalizētu ES enerģijas tirgu;
  3. prioritizēt energoefektivitāti, ēku energosnieguma uzlabošanu un tādas elektroenerģijas nozares attīstīšanu, kurā pamatā izmanto atjaunīgos resursus.

Šajā procesā Komisijai ir šādi pamatmērķi:

  • izveidot starpsavienotas energosistēmas un labāk integrētus tīklus, kas dos iespēju plašāk izmantot atjaunīgos energoresursus;
  • sekmēt inovatīvas tehnoloģijas un modernu infrastruktūru;
  • veicināt ražojumu energoefektivitāti un ekodizainu;
  • dekarbonizēt gāzes nozari un veicināt nozaru viedu integrāciju;
  • iespēcināt patērētājus un palīdzēt ES valstīm risināt enerģētiskās nabadzības problēmu;
  • ES energostandartus un tehnoloģijas popularizēt pasaules līmenī;
  • pilnvērtīgi izmantot Eiropas atkrastes vēja enerģijas potenciālu.

Eiropas Komisija pieņēma priekšlikumu paketi, kuras mērķis ir panākt, lai ES klimata, enerģētikas, transporta un nodokļu politika būtu gatava līdz 2030. gadam samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas par vismaz 55 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Sīkāka informācija par Eiropas zaļā kursa īstenošanu

Aktualitātes

Dokumenti

 

2022. GADA 23. MARTS
Factsheet: Refilling gas storage for next winter
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

2022. GADA 8. MARTS
Factsheet: REPowerEU - Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

2021. GADA 15. DECEMBRIS
Factsheet: Making our homes and buildings fit for a greener future
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt

 

2021. GADA 15. DECEMBRIS
Factsheet: Delivering the Green Deal - the role of clean gases including hydrogen
English
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt