Skip to main content

Dzīve, darbs un ceļošana ES

Atrodiet ES pilsoņiem aktuālu informāciju par dzīvi, darbu vai darba meklējumiem citā ES valstī, kā arī faktus par vīzām un imigrāciju, kas attiecas uz ārpussavienības valstu pilsoņiem. Uzziniet par sociālo nodrošinājumu, pensijām, patērētāju un pasažieru tiesībām, veselības aizsardzību un Eiropas kultūru.