Skip to main content

ES reģionālā attīstība un pilsētattīstība

Noskaidrojiet, ko ES dara jūsu valstī, lai sekmētu ekonomikas attīstību, piemēram, palīdzot lauksaimniekiem un mazajiem uzņēmumiem, uzlabojot izglītības iespējas, izskaužot nabadzību un veicinot ilgtspējīgu attīstību. Pieprasiet finansējumu.