Skip to main content

Kontaktinformācija

Jautājumi par Eiropas Savienību

00 800 67 89 10 11 (zvanot no ES valstīm)
+32 2 299 96 96 (zvanot no ārpussavienības valstīm)
Informācijas dienests “Europe Direct”

Saziņa ar Eiropas Komisiju

Saziņa ar konkrētu dienestu

+32 2 299 11 11 (Komisijas centrālais tālrunis), plkst. 8.00–19.00 pēc Centrāleiropas laika

Struktūrvienību saraksts

Vietējie biroji ES valstīs

Vietējie biroji ārpus ES

Komisijas darbinieki

Atrast darbinieku

Preses dienesti

Kontaktpersonas saziņai ar presi un akreditācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties pārbaudīt, labot vai izdzēst savus persondatus, kas tiek glabāti tīmekļvietnē “EUROPA” un tai pakārtotajās vietnēs, varat sazināties ar Komunikācijas ģenerāldirektorāta nodaļu “Europa Web Communication”.

Kā var apmeklēt ES iestādes

Apmeklējumi Eiropas Komisijā

Citu ES iestāžu, struktūru un aģentūru apmeklēšana

Problēmu risināšana un sūdzības

Kā iesniegt sūdzību