Skip to main content

Enerģētika, klimata pārmaiņas un apkārtējā vide

ES politika aizsargā apkārtējo vidi un tiecas līdz minimumam samazināt cilvēku veselības, klimata un bioloģiskās daudzveidības riskus. Eiropas zaļais kurss paredz padarīt Eiropu par pasaulē pirmo oglekļa ziņā neitrālo kontinentu, tostarp izstrādājot tīrākus enerģijas avotus un ekoloģiskākas tehnoloģijas.