Skip to main content
Faktu lapa

Faktu lapas par Eiropas zaļo kursu

Sīkāka informācija

Publikācijas datums
11 decembris 2019

Faili

11 DECEMBRIS 2019
Kas ir Eiropas zaļais kurss?
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
11 DECEMBRIS 2019
Ko tas man dos?
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
11 DECEMBRIS 2019
Kas notiks, ja nerīkosimies?
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
11 DECEMBRIS 2019
ES līdzšinējie rezultāti klimata rīcības jomā
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
11 DECEMBRIS 2019
ES kā globāla līdere
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
14 JANVĀRIS 2020
Taisnīgas pārkārtošanās mehānisms: lai ne par vienu netiktu aizmirsts
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
14 JANVĀRIS 2020
Investīcijas klimatneitrālā aprites ekonomikā
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
14 JANVĀRIS 2020
ES finansēti projekti ekonomikas zaļināšanai
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
3 MARTS 2020
Eiropas Klimata akts
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
3 MARTS 2020
Klimata pakts
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
3 MARTS 2020
Eiropas dzelzceļa gads (2021. gads)
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
11 MARTS 2020
Aprites ekonomikas rīcības plāns
latviešu
(5.95 KB - HTML)
Lejupielādēt
20 MAIJS 2020
ES Biodaudzveidības stratēģija 2030. gadam
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
20 MAIJS 2020
No lauka līdz galdam
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
14 OKTOBRIS 2020
Renovācijas vilnis
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
14 OKTOBRIS 2020
Metāna stratēģija
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
14 OKTOBRIS 2020
Ilgtspēju sekmējoša ķimikāliju stratēģija
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
14 OKTOBRIS 2020
Jauns Eiropas “Bauhaus”
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt
19 NOVEMBRIS 2020
Atjaunojamie atkrastes energoresursi
latviešu
(HTML)
Lejupielādēt