Skip to main content

Tööstus ja roheline kokkulepe

Konkurentsivõimelise, keskkonnahoidliku ja digitaalse Euroopa tööstusstrateegia

Peamine eesmärk on kasutada ära vähese heitega tehnoloogiate ning kestlike toodete ja teenuste ülemaailmsete turgude märkimisväärset potentsiaali, et saavutada 2050. aastaks kliimaneutraalsus. Kliimaneutraalse ja ringluspõhise majanduse saavutamine nõuab aga tööstuse täielikku kaasamist. Kõigil tööstuse väärtusahelatel, sealhulgas suure energiakasutusega sektoritel, on siin oluline koht.

Euroopa uue tööstusstrateegiagajuhitakse rohe- ja digipööret ning see on üleilmselt veelgi konkurentsivõimelisem. Strateegia aitab tööstusel vähendada oma CO2-jalajälge, pakkudes taskukohaseid ja keskkonnahoidlikke tehnoloogialahendusi ning arendades uusi ärimudeleid. Ajakohastatud strateegiaga, mis põhineb COVID-19 pandeemiast saadud õppetundidel, püüab EL tagada, et Euroopa tööstus saab võtta juhtpositsiooni rohe- ja digipöörde kiirendatud elluviimisel.

Et vähendada kasvuhoonegaaside netoheidet 2030. aastaks vähemalt 55% võrreldes 1990. aastaga, võttis Euroopa Komisjon vastu rea ettepanekuid, et kohandada ELi kliima-, energia-, transpordi- ja maksupoliitikat. Lisateave Euroopa rohelise kokkuleppe elluviimise kohta

Dokumendid

 

10 MÄRTS 2020
A new Industrial Strategy for a globally competitive, green and digital Europe Factsheet
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

10 MÄRTS 2020
Unleashing the full potential of European SMEs
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla

 

10 MÄRTS 2020
A single market that delivers for businesses and consumers
English
(5.95 KB - HTML)
Laadige alla