Skip to main content

Energia, kliimamuutused, keskkond

ELi poliitika kaudu kaitstakse keskkonda ning püütakse vähendada ohtu kliimale, inimeste tervisele ja bioloogilisele mitmekesisusele. Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärk on muuta Euroopa maailma esimeseks CO₂-neutraalseks maailmajaoks, töötades näiteks välja puhtamad energiaallikad ja keskkonnahoidlikud tehnoloogiad.