Skip to main content

Toit, põllumajandus, kalandus

Kuidas Euroopa Komisjon tagab põllumajandustoodete ja toiduainete ohutuse ning kvaliteedi, toetab tootjaid ja kogukondi ning edendab kestlikke tootmisviise.