Skip to main content

Rahastamine, hanked

Siin saate otsida projektikonkursse, leida teavet rahastamisprotsesside ja -programmide kohta ning esitada taotlusi veebis. Tutvuge hankemenetlustega ja uurige võimalusi koostööks Euroopa Komisjoniga.

ELi rahaliste vahendite haldamine