Skip to main content

Inimõigused ELi mittekuuluvates riikides

Mida teeb EL selleks, et anda kogu maailmas arengu- ja humanitaarabi ning edendada põhiõigusi, nagu inimväärikus, võrdsus ja solidaarsus? Andmed abiliikide, piirkondade, konkreetsete algatuste, rahastamise ja partnerite kohta.