Põhisisu juurde

Keeled meie veebisaitidel

Euroopa Komisjoni eesmärk on tagada, et selle veebisaidi külastajad pääsevad vajalikule teabele ligi neile arusaadavas keeles, mis ei pruugi olla nende emakeel.

Mitmekeelne teave

Meie eesmärk on anda meie veebisaitidel teavet kõigis 24 ELi ametlikus keeles. Kui sisu ei ole teie valitud ELi keeles kättesaadav, pakutakse järjest suuremal hulgal veebisaitidel teenust eTranslation (komisjoni masintõlketeenus).

Euroopa Komisjon austab kõikide ELi keelte kõnelejate soovi saada teavet oma emakeeles, kuid peab samal ajal arvestama ka praktiliste piirangutega (nt piiratud tõlkeressursid). Teatavat liiki teave (nt õigusaktid) on alati kättesaadav kõigis ELi keeltes. Muu teave võib olla kättesaadav ainult keeltes, millel on kasutajauuringute kohaselt kõige laiem lugejaskond.

Kogu teave avaldatakse vähemalt inglise keeles, sest uuringud on näidanud, et umbes 90% meie saitide külastajatest oskab inglise keelt, mis on kas nende eelistatud võõrkeel või emakeel.

Milliseid keeli meie veebisaitidel kasutatakse?

Prioriteetne sisu, õigusaktid, peamised poliitilised dokumendid ja mõned teised enim külastatud komisjoni hallatavad veebilehed veebidomeenis „Europa“, nt Euroopa Liidu ametlik veebisait, on kättesaadavad kõigis 24 ELi ametlikus keeles.

Kiireloomuline või lühiajaline teave võib esialgu olla avaldatud vaid mõnes või vaid ühes keeles. Muudes keeltes võidakse selline teave lisada hiljem, sõltuvalt kasutaja vajadustest.

Eriteave (tehniline teave, kampaaniad, pakkumiskutsed, kohalikud uudised ja üritused) võib olla kättesaadav vaid mõnes või vaid ühes keeles – valik sõltub sihtrühmast.