Skip to main content

Euroopa Komisjoni hallatavate veebisaitide isikuandmete kaitse põhimõtted

Sissejuhatus

Euroopa Komisjon on pühendunud Teie isikuandmete kaitsele ja austab Teie eraelu puutumatust kõigil oma europa.eu domeeni veebisaitidel.

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel Euroopa Komisjonis põhinevad määrusel (EL) 2018/1725.

Käesolevad isikuandmete kaitse põhimõtted hõlmavad kõiki domeenis ec.europa.eu asuvaid Euroopa Komisjoni veebisaite, samuti domeenis europa.eu asuvaid institutsioonidevahelisi ELi veebisaite, mida haldab komisjon. Enamikku neist veebisaitidest saate sirvida ilma isikuandmeid esitamata.  

Teatavatel juhtudel võidakse Teie isikuandmeid siiski nõuda e-teenuse osutamiseks. Kui selleks on vaja isikuandmeid, leiate selle kohta üksikasjalikumat teavet veebisaidiga seotud isikuandmete kaitse põhimõtetest. Neist isikuandmete kaitse põhimõtetest leiate teabe selle kohta, millise talitusega peaksite ühendust võtma.

Vastutavad isikud:

 • tegelik vastutav töötleja tagab vastavuse isikuandmete kaitse põhimõtetega, mis kehtivad iga e-teenuse kohta;
 • andmekaitseametnik tagab määruse sõltumatu sisemise kohaldamise komisjonis ja nõustab tegelikke vastutavaid töötlejaid nende andmekaitsealaste kohustuste osas;
 • Euroopa Andmekaitseinspektor toimib sõltumatu järelevalveasutusena.

Teave konkreetsetes isikuandmete kaitse põhimõtetes

Kui külastate teisi komisjoni veebisaite, sisaldavad täiendavad konkreetsed isikuandmete kaitse põhimõtted järgmist teavet Teie isikuandmete kasutamise kohta:

 • töötlemise eesmärgid ja kuidas Teie isikuandmeid töödeldakse;
 • millistel õiguslikel alustel Teie isikuandmeid töödeldakse;
 • milliseid isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse;
 • kui kaua neid säilitatakse;
 • kuidas neid kaitstakse;
 • kellel on juurdepääs Teie isikuandmetele;
 • millised on Teie õigused ja kuidas saate neid kasutada;
 • kelle poole pöörduda küsimuste või kaebustega.

E-teenused

E-teenus ec.europa.eu veebisaitidel on teenus või vahend, mis hõlbustab teabevahetust inimeste ja Euroopa Komisjoni vahel.

Komisjoni veebisaitidel pakutakse kolme liiki e-teenuseid:

 • teabeteenused, mis võimaldavad saada lihtsa ja tõhusa juurdepääsu teabele,
 • interaktiivsed kommunikatsiooniteenused, mis hõlbustavad poliitikaalast konsulteerimist ning tagasiside andmist,
 • asjaajamisteenused, mis võimaldavad teha ELiga kõiki peamisi toiminguid, näiteks hanked, finantstehingud, värbamine, üritustele registreerimine ja dokumentide tellimine.

Europa Analytics

Europa Analytics on veebianalüüsi kommertsteenus, mille abil mõõdetakse Europa portaalis olevate Euroopa Komisjoni veebisaitide mõju ja tõhusust.

Teil on võimalik otsustada, et te ei soovi, seda teenust kasutada, kas küpsisebänneri kaudu, mida näete esimesel lehel, mida külastate, või Europa Analyticsi veebisaidil.

Otsus teenust mitte kasutada ei mõjuta teie navigeerimisvõimalusi komisjoni Europa portaali veebisaitidel.

Lisateave teenuse Europa Analytics kohta Euroopa Komisjoni veebisaitidel

Lisateave Euroopa Liidu veebisaitide teenuse Europa Analytics kohta

IP-aadress ja seadme tunnus

Komisjoni veebisaidile sisenedes saab Euroopa Komisjon olulise tehnilise nõudena teada veebisaidile juurdepääsuks kasutatava seadme internetiprotokolli aadressi (IP-aadress) või seadme tunnuse.

Ilma selle töötlemiseta ei ole Teil võimalik luua tehnilist ühendust oma seadmete ja Euroopa Komisjoni hallatava serveritaristu vahel ning seetõttu ei saaks Te siseneda Euroopa Komisjoni veebisaitidele.

Euroopa Komisjon säilitab seda teavet ainult taotluse täitmiseks vajaliku aja jooksul, nimelt sirvimisseansi jooksul. Lisaks võib IP-aadresse ja seadme tunnuseid salvestada üheks aastaks informaatika peadirektoraadi töökeskkonna logifailidesse turvalisuse või muudel eesmärkidel (lisateabe saamiseks vt DPR-EC-02886 DIGIT IT-turbega seotud toimingud ja teenused).

Küpsised ja kolmandad osapooled

Mõned komisjoni veebisaidid portaalis Europa kasutavad esimese osapoole küpsiseid. Need küpsised on seadnud ja neid kontrollib komisjon, mitte ükski väline organisatsioon.

Lisateavet meie küpsiste kohta leiate siit.

Domeenis ec.europa.eu asuvad komisjoni veebisaidid võivad sisaldada linke kolmandate osapoolte saitidele. Et kasutada nende saitide sisu meie veebisaidil, võib olla vajalik nõustuda nende konkreetsete kasutustingimustega, sh nende küpsiste kasutamise põhimõtetega, mille üle meil puudub kontroll.

Teabe kaitsmine

Kogutud isikuandmed talletab komisjon vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.  

Komisjoni alltöövõtjad peavad järgima lepingu eritingimust, mis puudutab isikuandmete töötlemist komisjoni nimel, ning tagama määrusega (EL) 2018/1725 nõutava andmekaitse ja konfidentsiaalsuse taseme.

Teie õigused andmesubjektina

Teil on õigus saada juurdepääs Teie isikuandmetele, mis on komisjoni valduses, ja taotleda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist või vajaduse korral esitada vastuväiteid töötlemise või andmete ülekandmise suhtes. Kui töötlemine põhineb Teie nõusolekul või selgesõnalisel nõusolekul, on Teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ima et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.

Isikuandmete töötlemist käsitlevate taotluste korral palume Teil võtta ühendust vastutava tegeliku vastutava töötlejaga (nagu on märgitud konkreetse töötlemistoimingu või e-teenusega seotud isikuandmete kaitse põhimõtetes).

Kust leida lisateavet?

Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikidest komisjoni toimingutest, mis on seotud isikuandmete töötlemisega ning mis on dokumenteeritud ja talle teatavaks tehtud.

Registriga saate tutvuda järgmisel aadressil: https://ec.europa.eu/dpo-register/