Skip to main content

Ettevõtlus, majandus, euro

Sellelt lehelt leiate teavet ELi majanduse, kaubanduse ja ettevõtlusvahendite ning kontaktide loomise ja rahastamisvõimaluste kohta. Saate küsida nõu ELi keskkonna-, konkurentsi- ja tooteohutusalaste õigusaktide järgimiseks.